Megállópont - Kőszegdoroszló

Megállópont - Kőszegdoroszló

A Szent Márton-templom feltehetően román kori eredetű, de építésének pontos idejét nem ismerjük. A XVII-XVIII. században egy ideig az evangélikusok használták. A többször átépített, középkori részleteket is őrző épületet támfalakkal is megerősítették. A Szent Márton megdicsőülését ábrázoló oltárképet a XIX. század közepe táján Josef Rath osztrák festő készítette. A festmény két oldalról Szent István és Szent László szobra fogja közre. Az evangélikusok 1792-ben építették fel imaházukat. A régi épület többszöri (1831, 1869, 1909) átalakításával, bővítésével "jött létre" a mai templom.

*

  • Kőszegdoroszló

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu