Martinellum

Martinellum

Írások, tanulmányok Szent Mártonról

On-line elérhető tanulmányok és publikációk Szent Mártonról és a Szent Márton kultuszról

Sulpicius Severus: Vita Sancti Martini episcopi et confessoris (intratext.com)
Sulpicius Severus:Dialogi (documentacatholicaomnia.eu) ,  Drei Dialoge über den hl. Martinus (unifr.ch)
Paulinus Petricordiae: De Vita Sancti Sancti Martini (archive.org)
Venantius Fortunatus: De Vita Sancti Martini (La vie de S.Martin) (remacle.org)
Gregorius Turonensis: De Miraculis Sancti Martini Episcopi (documentacatholicaomnia.eu)
Vita Sancti Martini (cca: 1170 - 1200 Universiteitsbibliothek Utrecht) (objects.library.uu.nl)
Jacobus de Voragine: Legenda Aurea (a Szent Mártonról szóló fejezet) - (mek.oszk.hu),
 
Azary Beatrix: Két haza - egy szent (Palimpszeszt 2005. 12. szám)
Dominique Barbe: De l'eau du baptême à l'eau qui guérit (mtabtk.videotorium.hu)
Barokk kori prédikációk és népénekek Szent Márton püspökről (MTA - PPKE Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 2016)
Robert Beck: Saint Martin, un enjeu idéologique à la fin du XIXe siècleSaint Martin, un enjeu idéologique à la fin du XIXe siècle (mtabtk.videotorium.hu)
Rajko Bratoz : Martino e i suoi legemi co la cristiana con la Pannonia cristiana ( academia.edu)
Rajko Bratoz:  Martin Tourski in njegovi stiki s Pannonijo (acadenia.edu)
Wilhelm Brenner: Der Heilige Martin als mittelalterlicher Ritter (zobodat.at)
Thomas Creissen - Élisabeth Lorans: Le Repos de saint Martin à Marmoutier (mtabtk.videotorium.hu)
Csukovits Enikő: Szent Márton kultusza és a középkori zarándoklatok (videotorium.hu)
Dicsőséges Szent Márton pispeknek legendája (Érdy-kódex)
Dobri Mária: Szent Márton kultuszának szombathelyi hagyománya, emlékei (eke.hu)
Annick Fédensieu: La voie des oiseaux de saint Martin (mtabtk.videotorium.hu)
Alberto Ferreiro: St Vincent Ferrer's catalán sermon on the St Martin of Tours (hispaniasacra.revistas.csic.es)
Margaret B. Freemain: The Saint Martin Embroideries, The fifteenth-century series illustrating the life of legend of St Martin of Tours (The Metropolitan Museum of Art - 1968) (books.google.hu)
Gausz Ildikó: Szent Márton kultusz a tours-i villongások és vallásháboruk idején (videotorium.hu)
Paolo Giardelli: San Martino signore del tempo e protettore dei cornuti (mtabtk.videotorium.hu)
Elfriede Grabner: Martinisegen und Martinigerte in Österreich (zobodat.at)
Illyés András: Keresztyéni életnek példája avagy tüköre - Mafféus Péter Jesuita által formába foglaltatott - Szent Márton püspök (487.p.)(books.google.hu)
Brunio Judic: L'influence de saint Martin sur le premier monachisme et sur l'évangélisation des Pays de l'Ain.
Hoffmann István: A Szentmárton településnevek (ht.unideb.hu)
Kápolnai István - Szávai Tamás: Pannóniai Szent Márton és tiszteletének emlékei a Kárpát-medencében (Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2010 1-2 21-35.)
Koszta László: Szent Márton  tiszteletének magyarországi kezdete (Tiszatáj 2001 november)
Középkori francia kódexek Szent Márton ábrázolásai (enluminures.culture.fr)
Krisztus katonája, Szent Márton élete és emlékezete - Kiállításkatalógus (Pécs - Klimo Könyvtár)
Jacqueline Lalouette:  La saint Martin, l'armistice de 1918 et la fête du 11 novembre (mtabtk.videotorium.hu)
Michael Lapidge: New Hiberno-latin Hymn on St Martin (dias.ie)
Lesoing Bertrand: La transmission de la mémoire (mtabtk.videotorium.hu)
Lőrincz Zoltán: Szent Márton ábrázolások a romanikában (Savaria University Press)
Lőrincz Zoltán: Szent Márton Savaria szülötte / Saint Martin the son of Savaria / Sankt Martin der Sohn von Savaria (meak.oszk.hu)
Lupescu Makó Mária: Erdélyi Szent Márton kultuszhelyek (videotorium.hu)
Marosvölgyi Gábor: Szent Márton vesszeje - Megjegyzések Szent Márton kultuszának pogány sajátosságaihoz  (sermones.elte.hu)
Debora Mauskopf Deliyannis: Ravenna, Saint Martin, and the Battle of Vouillé (books.google.com)
Donatien Mazany: La « chasse aux reliques » de saint Martin (mtabtk.videotorium)
McKinley, Alan Scott: Tours-i Szent Márton tiszteletének első kétszáz éve (Világtörténet 2016/1)
Rory McTurk: Saint Martin dans la saga islandaise (mtabtk.videotorium.hu)
Melega Miklós: Szent Márton hazatér. Az 1913-as ereklyeátvitel útja (videotorium.hu)
Mezei Mónika: Egyházi és világi hatalom Tours-i Gergely leírásában
Morawski, Piotr - Dimitrov, Gorjan - Rasmussen, Henriette L E - Freese, Amalie - Jacobsen, Julie E E N  /Roskilde University/ : The Making  of Saint Martin (rudar.ruc.dk)
Marco Mostert: Saint Martin parmi les Frisons (mtabtk.videotorium.hu)
Pannóniától Galliáig - Szent Márton és kultusza, Debrecen, 2017 
Régine Pernoud:  Martin of Tours: Soldier, Bishop, Saint /Ignatius Press, San Francisco, 2006/ (google.books)
Anne Katharina Pfeifer: Die Martinsvita des Sulpicius Severus als Vorbild für Heiligenviten des 10. Jahrhunderts am Beispiel Bischof Ulrichs von Augsburg (890-973) (universaar.unisaarland.de)
Luce Pietri: Martin, soldat et saint (mtabtk.videotorium.hu)
Daniel Rupp: Der heilige Martin als Schlachtenhelfer im Mittelalter (universaar.uni-saarland.de)
Ilaria Sabbatini: Le roi des Francs, saint Martin et la sainte Face (mtabtk.videotorium.hu)
Sághy Marianne: A Biblia újratöltve (Aetas 2014. 1.)
Sághy Marianne: Christo vivere: egyház, világ, aszkézis a késő antik Galliában (academia.edu)
Sághy Marianne: Saint Martin de Tours, l'évêque-moine (mtabtk.videotorium.hu)
Sághy Marianne: Sulpicius Severus Szent Márton életrajza (Világtörténelem, 2016/1,)
Christian Schröder: Die Wiederentdeckung des Heiligen Martin in der Moderne (universaar.uni-saarland.de)
Seláf Levente: Szent Márton ifjúkora a középkori francia legendákban (videotorium.hu)
Simon Gábor: A virág motívuma az Érdy-kódex Szent Márton-sermójában (sermones.elte.hu)
Sintemetten. Retiese Patroonheilige  (blog.seniorennet.be)
Adam Szabelski: Szent Márton hagyomány Poznanban, avagy a Szent Márton út története (videotorium.hu)
Szász Géza: Szent Márton, Pannónia szülötte és a 19. századi francia útleírások (videotorium.hu)
Szent Márton jövendölése halálos ágyán (Horváth József Elek: Szombathely évei')
Tanító ének Szent Márton püspök hitvallóról (mek.oszk.hu)
Ólafur H. Torfason: Heilagur Marteinn og Ísland (landogsaga.is)
Mariengela Toniolo: San Martino di Tours, Storia e Memoria (culturamariana.com)T

Tóth Endre: Szent Márton lúdja   (Vasi Szemle 2007/6)

Tóth Endre: Szent Márton ünneplésére (Vasi Szemle 2014/1)
Tóth Ferenc: A szombathelyi Szent Márton-kultusz a kora újkori és újkori utazók szemével  (videotorium.hu)
Tóth Ferenc: Szent Márton, a katona (Vasi Szemle 2015/1)
Tóth Ferenc, Michel Laurencin: Szent Márton magyar lovasként való ábrázolása a tours-i Szent Márton-bazilika káptalanjá- nak 1635-ös breviáriumában (real.mtak.hu)   
Tóth Csaba: Szent Márton rád teríti fényes köpenyét. Az amiens-i legenda ábrázolása a képzőművészetben (videotorium)
Attila Tuhári: The Hymn of Saint Martin by Murmellius (verbum.annalectaneolatina.hu)
Tüskés Anna: Szent Márton alakja szélforgókon (Vasi Szemle, 2017/1)
Tüskés Anna: Szent Márton és a koldus legenda ábrázolásai a 13 - 14. században (videotorium.hu)
Trpimir Vedriš:  “Frankish” or “Byzantine” Saint? The origins of the cult of Saint Martin in Dalmatia (rmoa.unina.it)
Gottfried Wolmeringer: Der Legionär des Herrn  (peter-gerdners. homepage.t-online.de)
Zsámbéky Monika: Szent Márton ereklyék és tiszteletük Szombathelyen (videotorium.hu)

Szent Márton blog

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu