Alsószentmárton

Alsószentmárton

Alsószentmárton település első említése 1332-ben Martino néven jelenik meg a pápai tizedösszeírás lajstromában. A falu a török időkben elnéptelenedett, Árpád-kori temploma elpusztult. A XVIII. században a falut Drávaszentmártonnak nevezték és az Esterházyak dárdai uradaimához tartozott. A XIX. században horvát, szerb majd német telepesek érkeztek a községbe. Mai templomát Esterházy Kázmér építtette 1797-ben, a falu névadójának Szent Mártonnak tiszteletére. Oltárképén Szent Márton köpenyét adja a koldusnak.

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu