Dömsöd

Dömsöd

A falu katolikus egyházközségét Hanauer Árpád István váci püspök engedélyével 1924-ben ifj. Csik József kezdte megszervezni. 1928-ban felépítették és Szent Márton 
tiszteletére felszentelték a neogótikus stílusú templomukat, melyet rossz műszaki állapota miatt 2018 őszén lebontottak, s helyére új templomot építettek. A templomból származó, Palka József által 1928-ban és 1930-ban készített színes ólomüvegablakokat 2019-ben felállították a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Szabadság utca kereszteződésében kialakított Szent Márton kertben. Az új templomot 2019. november 24-én szentelték fel. A régi templom neogótikus főoltáráról átkerült az új templom 
szentélyébe a Szent Mártont püspöki ornátusban ábrázoló szobor: baljában pásztorbotot tart, a jobbjában lévő nyitott könyvön olvasható „non recuso laborem” felirat azt jelenti, hogy „nem utasítom el a szenvedést”.

(Tüskés Anna: Szent Márton nyomában a Duna - Tisza közén, Szombathely, 2021)

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu