Halászi

Halászi

A település már az Árpád-korban halásztelep volt. Lakói a mosoni királyi udvar halszállítói voltak. A XI. századi trónharcok idején Salamon király Moson várába menekült. Ennek kapcsán a település határában meglévő Salamon dűlőhöz számos monda fűződik. Halászi mezővárosi kiváltságlevelét 1550-ben I. Ferdinánd királytól kapta. A XVII. században lakói protestáns hitre tértek. Samarjai Máté János református lelkész 1622-1652-ig a Dunamelléki Egyházkerület püspöke volt. A rekatolizáció után Szent Márton tiszteletére szentelt temploma 1755-ben épült késő barokk stílusban, homlokzati toronnyal és félköríves szentéllyel. Főoltárán Maulbertsch tanítványai által készített festmény látható. A Szent Márton csodáit egy festményben megjelenítő kompozíció középén püspöki ornátusban ülő püspök a koldusnak pénzérmét ad. Szószéke rokokó stílusú művészi faragás.

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu