Hévízgyörk

Hévízgyörk

A ma is álló Szent Márton templomnak csupán a 18. századtól követhető nyomon a patrónusa, egy 1570-es közvetett említés alapján esetleg feltételezhető, hogy ekkor már Szent Márton lehetett a templom védőszentje. Az 1985–86-ban, az épület műemléki helyreállítását megelőző feltártás a falkutatás során több építési periódust sikerült elkülöníteni. A 20. században kétszer romlott jelentősen az állapota: először az 1924. május 9-i nagy viharban, majd a II. világháborúban ismét megsérült. Pusztulásnak indult, s állapota fokozatosan romlott 1985-ig, amikor megkezdődött felújítása. A munkák végeztével 1988. november 13-án, Szent Márton napját követő vasárnapon szentelték fel. A nyugati mellett a déli oldalról ugyancsak nyílik bejárat a hajóba, az ajtót míves, négyszögletű, Szent Mártont ábrázoló fém-relief díszíti. A 
köpenymegosztó Szent Mártont ábrázoló oltárképét restaurálva, új, egyszerű keretben a hajó északi falánál állították fel. A keret oromzatán és oldalán a 18. századból származó barokk faszobrok Krisztust, Szent Erzsébetet, Alexandriai Szent Katalint, Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázolják.

(Tüskés Anna: Szent Márton nyomában a Duna - Tisza közén, Szombathely, 2021)

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu