A Szent Márton Út európai szervezetének közgyűlése Leutkirchben

Szeptember végén a németországi Leutkirchben tartotta éves közgyűlését a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal. Az ülésen a 11 nemzeti szervezetből kilenc volt jelen (Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Szlovákia, Szlovénia). Három ország, illetve régió (Horvátország, Olaszország, Korzika) maradt távol.

A résztvevők megtárgyalták a múlt évi tevékenységről szóló beszámolót és megelégedve vették tudomásul, hogy a Szent Márton Út újabb három évre elnyerte az "Európa Tanács Kultúrális Útvonala" kitűntető címet. Vita egy újabb szervezet felvétele körül alakult ki. A délországi Apuglia régió jelentkezett, ők egyelőre szavazati jog nélküli "meghívotti" státuszt kaptak. A közgyűlés megerősítette azt az eredeti alapelvet, hogy egy országot egy szervezet képviseljen. Az lenne a célszerű, ha Apuglia és a két jelenlegi olasz tagszervezet (Lombardia és Veneto) egyetlen közös olasz szervezetben egyesülne.

Az egyes tagszervezetek külön - külön is beszámoltak tevékenységükről. Kiemelt érdeklődés kísérte a szlovákiai szervezet beszámolóját. Őket a tavalyi szombathelyi közgyűlés vette fel tagnak, így első évükről számoltak be.

Az ülés házigazdája a német tagszervezet, a Martinusgemeinschaft volt. A közgyűléshez kapcsolódó kis tudományos konferencián négy előadás hangzott el.   Werner Mezger néprajzkutató (Freiburgi Egyetem) az európai Szent Márton hagyományokról beszélt. Johannes Schilling előadásának témája Luther Márton és Tours-i Márton tiszteletének kapcsolódása volt. Bruno Judic (Rabelais Egyetem, Tours) a az elsőt világháborút befejező, 1918 november 11-én aláírt fegyverszüneti megállapodás "szent mártonos" vonatkozáit elemezte. Tóth Ferenc (MTA Történettudományi Intézet) pedig Szent Mártonról, a pannóniai származású katonaszentről tartott előadást.

A kétnapos program rövid weingarteni és ravensburgi kirándulással egészült ki.

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu