Együttmûködési megállapodás a Phoenix Kulturális Egyesülettel

A Szent Márton Európai Klturális Útvonal Magyarországi Tanácsa és Phoenix Kulturális Egyesület (Asociaţia Culturală Phoenix)  együttműködési megállapodást kötöttek egymással.


"Az együttműködés célja: a szerződő felek munkájának kölcsönös segítése.

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa vállalja, hogy a Phoenix Kulturális Egyesület munkáját információkkal és szervezői munkával segíti. A konkrét feladatokat szükség szerint, de legalább évente egyeztetik.

A Phoenix Kulturális Egyesület támogatja és segíti azt a törekvést, hogy a Szent Márton Európai Kulturális Útvonalnak Romániában is saját szervezete jöjjön létre. Segíti az Európai Kulturális Útvonalat abban, hogy a Szent Mártonhoz kapcsolódó kulturális és építészeti értékek Romániában és kiemelten Forrófalván is megőrzésre kerüljenek.

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa mint a Szent Márton Kulturális Központok Európai Hálózata (Réseau européen des Centres Culturels Saint Martin) tagszervezete segíti és támogatja azt, hogy Forrófalva a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal kiemelkedő jelentőségű helyszínévé váljon. 

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa segíti a Phoenix Kulturális Egyesület magyarországi programjainak megvalósulását.

 A Felek készek a két vagy többoldalú pályázati együttműködésre.

A szerződő felek kijelentik, hogy közös céljaik megvalósítása érdekében együttműködésre törekszenek más szervezetekkel, világi és egyházi intézményekkel is.

Az együttműködési megállapodás visszavonásig érvényes.

Forrófalva, 2017. november 11. "

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu