1500 éve halt meg Szent Leonianus

2018-ban lesz a Savariában született Szent Leonianus halálának 1500. évdordulója. Márton és Quirinus mellett ő a harmadik szent, akinek neve Savariához / Szombathelyhez kötődik.

Nem tudjuk, hogy pontosan mikor született, csak azt, hogy még fiatal volt, amikor a "barbárok" magukkal hurcolták Savariából Galliába. A "barbárok", akik elrabolták, talán a keleti gótok lehettek, esetleg valamelyik másik népcsoport, amelyik 470 - 480 táján megfordult Pannóniában. Galliai tebékenysége két városhoz kapcsolódik Autunhoz és Vienne-hez. Neve azon a tájon Vienne-i Leoninanusként (Leonien de Vienne) vált ismertté.  Miután visszakapta szabadságát szerzetes lett, templomokat épített, kolostorokat alapított. Társaival, Szent Mamertus-szal, Szent Avitus-szal együtt egyike volt azoknak, akik Burgundiát véglegesen keresztény hitre térítették. Több neki tulajdonított írás is fennmaradt. Valószínűleg 518-ban halt meg.

Halotti szarkofágja amely a Vienne-i múzeumban látható. Felirata röviden elmondja a szent élettörténetét,megemlítve azt is, hogy Pannóniából, Savaria településről származott. 

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu