Via Divide Caritatem - Baranyai Regionális Útvonal - 4. KISÚJBÁNYA - ZENGŐVÁRKONY - PUSZTAKISFALU - LOVÁSZHETÉNY - NAGYPALL

Via Divide Caritatem - Baranyai Regionális Útvonal - 4.  KISÚJBÁNYA - ZENGŐVÁRKONY - PUSZTAKISFALU - LOVÁSZHETÉNY - NAGYPALL

Kisújbánya - Nagypall

Kisújbányán a Szent Márton  templom elől indulunk, végigmegyünk a falun a kék és kék négyszög turistajelzésen. Majd felkapaszkodunk a Somos-hegyre most már csak a kék négyzet jelzésen, előbb egy nagy réten, majd az erdőben, és leereszkedünk a Réka-völgybe. Itt találunk egy volt vadászházat, a nagy fenyők alatt padokat és az Etelka-forrást. A piros kereszt jelzésen hagyjuk el a völgyet, amíg egy széles jelzetlen kocsiútra nem érünk. Ezen balra fordulva 500 méter után az Antalképhez érünk. (Itt balra a bozótos mögött egy nagy fán Szent Antal kép látható.) A zöld kereszt jelzésen lefelé folytatjuk az utunkat, ez egyben a Skóciai Szent Margit emlékút egy szakasza is. A kis merítős Büdös-kútnál a jelzett turistaútról letérve, a patak medrét követő erdei kocsiúton a Patakos-völgyön végigmenve Zengővárkonyba érünk. Itt megnézhetünk több múzeumot és a vendéglőben megpihenhetünk. Tovább a kék kereszt jelzést követve felmegyünk egy dombon, majd tovább egyenesen jelzetlen úton, majd a 6-os utat keresztezve a régi országúton balra haladunk tovább. Kis patakon átvezető híd után jobbra a szántóföldek között egy kocsiúton zarándokolunk. Egy erdősávnál egy újabb patakon átmenve jobbra térünk a patak mellett, és hamarosan meglátjuk Pusztakisfalu házait. Az utolsó házak után egy kis ösvényen, átlépve a patakon egy szántóföldre érünk, amelynek túlsó szélén egy bokorsáv mellett  van egy ösvény. Kis erdőben vezet tovább az utunk a patak mellett, majd onnan jobbra letérve fölkapaszkodunk egy dombra és hamarosan Lovászheténybe érünk. Meglátogatjuk a Szent Márton templomot. A templom mellett az országúton megyünk pár száz métert és egy keresztnél balra szántóföldek közötti kocsiúton haladunk tovább Nagypallig.


Forrás: http://www.kisujbanya.com/ 


Térség: Baranyai Regionális Útvonal
Típus: Gyalogos útvonalak

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu