Via Divide Caritatem - Baranyai Regionális Útvonal - 1. Pécs - Mecsekrákos

Via Divide Caritatem - Baranyai Regionális Útvonal - 1.  Pécs - Mecsekrákos

A "Via Divide Caritatem" - Baranya Megyei Szent Márton Út

*

  • Időtartama: 5 óra
  • Hossza: 12,2 km
  • Nehézsége: Könnyű

Térség: Baranyai Regionális Útvonal

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu