(4.nap) Győr - Lebény - Fertőd

(4.nap) Győr - Lebény - Fertőd

A zarándoklatok során eljön az a nehéz pillanat, mikor minden erőnket össze kell gyűjteni, hogy tovább tudjunk haladni. A 4. napon egy nagyobb lélegzetvételű távnak nézhetünk elébe, zarándoktúra során talán ez a legnehezebb nap. Lébényben a magyarországi Camino, a Szent Jakab és a Szent Márton zarándokutak találkozása nyújt belső megújulást. Tovább haladva az osztrák-magyar határ felé, a Hanság vidékén, a természet lesz társunk, segítve lelki utazásunkat. Erre a szakaszra az élelemmel és ivóvízzel érdemes különösen jól felkészülnünk.

Javasolt lehetséges alternatív útvonal – vonat + kerékpár: 
Pannonhalmáról indulva lehetőségünk van kerékpárunkkal együtt vonttal visszaérkezni Győrbe. A győri vonatállomáson akár vonatjáratot váltva a táv egy kisebb részét (20 km-t, Lébényig) vonattal, kerékpárszállítással kényelmesen megtehetjük. A Mosonmagyaróvár felé tartó vonatról érdemes Öttevény állomásnál, vagy más járatok esetén a Lébény -Mosonszentmiklós megállónál leszállni. Élelemmel és ivóvízzel érdemes ebben az esetben is jól felkészülnünk. 

További részletek az útvonalról

Győrből indulva, vagy csak pár kilométert tekerve a vasútállomásoktól, érkezünk Lébényre, ahol a város központjában álló templom, valószínűleg 1206-ban épült, mely magasba emelkedő tornyaival, zömök, erőteljes tömegével uralja a teret, magához vonzza a tekintetünket. Szent Jakab templomának építéséhez számos érdekes legenda fűződik, mint például „A kővé vált bárányok” több változata, vagy a bárányokért vett kövek meséje, ami szintén bizonyítéka annak, hogy építésétől kezdve, egész története során mennyire fontos szerepet játszott a helyiek életében. 

LEGENDA
A legenda szerint nem volt miből megépíteni a templomot, a vizenyős, erdő övezte mocsaras helyen, nem volt kő hétnapi járóföldre sem. Így messze földről kellett volna hozatni az építőanyagot. A legjámborabb, legöregebb szerzetes azonban vándorútra indult, és egy hatalmas birkanyájjal tért haza. Egész éjszakai virrasztás és imádkozás után a szerzetesek és a hívők megdöbbenve látták kora reggel, hogy a bárányok kővé váltak. Ezekből a kövekből építették meg a szerzetesek a templomot, ami ma is előttünk áll.


A nehézségekben, fordulatokban bővelkedő történetű templomot érdemes szemügyre vennünk kívülről, illetve körbejárnunk. A román stílus építészeti jegyeit találjuk meg rajta, ilyen a tornyok félköríves záródása, ikerablakai. A templomot a vízköpő szobrok óvó szemei őrizik, az oszlopok közötti részt rendkívül gazdag inda- és az akantuszlevél-faragás tölti ki. A templomba belépve méltóságot, ünnepélyességet árasztó terek fogadnak bennünket és a magyar történelem eseményeit bemutató ábrázolásokkal is találkozhatunk, az Árpádi-ház szentjei jelennek meg a falakon.

A helyi hitközösség biztosít zarándokszállást, igény szerint pedig szívesen vállalják a helyszínen lelkigyakorlatok vezetését is. A látogatóközpont a középkori bencés apátsági épület egy részének alapjaira épült, amelyet 1838-ban plébániává alakítottak át.  A központ fogadja a zarándokokat és a turistákat, akik az apostolok vértanújának, I. Szent Jakabnak az ereklyéjét is felkereshetik. 

Lébény
Lelki útravaló

Két nagy zarándokút találkozik itt, a Szent Jakab és a Szent Márton út. A középkori kereszténység, különösen azután, hogy a jeruzsálemi zarándokutak lehetetlenné váltak, sok új zarándokutat hozott létre. Ezek között az egyik legfontosabb a Szent Jakab zarándokút volt Santiago de Compostela-ba.

Az egész emberi élet egy nagy zarándokút. Életünk útjának kezdetén a Teremtő Isten áll. Ő indította útjára a világmindenséget, őbelőle sarjadt a mi életünk is. Isten örök szeretet. Benne élet van, amely az Atyából árad a Fiú felé és vissza a Fiútól az Atya felé a Szentlélek által: örök szülés és örök születés, örök életadás. Ebből a szeretetből lett a mindenség, az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. Akkor szép egy ember élete, ha megsejti ezt a végtelen szépséget, jóságot, ami ott rejtőzik a világ titka mögött. Akkor szép az életünk, ha engedjük, hogy ez a végtelen jóság rajtunk is átáradjon. Az ember szeretetre született. Akkor lesz boldog, ha sikerül odaadnia az életét.

Isten hívott életre téged örök szeretettel. Isten hívott erre a zarándokútra is. Minden lépéssel őhozzá léphetsz közelebb. Az út lépései, kilóméterei a szívedben megtett lépések, belső út.

Nézd ámulattal a gyönyörű világot, amely körülvesz, átölel! Érezd benne a Teremtő Isten ölelését. Adj hálát az életed útjáért, amelyre Isten elindított, és ezért a zarándokútért is! Miért, kikért zarándokolsz?
Szent Jakab templom

A SacraVelo kerékpárút tábláinak jelzéseit követve, nyugtat felé tekerhetünk egészen Osliig. Keresztülhaladunk Bősárkányon, ahol érdemes pillantást vetnünk a köztéri szakrális szobrokra. Mikor elérünk Osli községhez, észak felé a mező mellett, az erdőn átvezető úton nyugodt és csendes táj vesz körül minket, egészen az osztrák-magyar határig, ahol felérünk az EuroVelo 13 számmal jelzett döngölt-földes kerékpárútra. Fertő-Hanság Nemzeti Park területére tévedünk itt, az egyik oldalt egy kisebb folyó, míg a másikon az erdő szegélyezi az útvonalunkat, mely egyfajta békességet áraszt magából.

A Hansági főcsatorna, mint határfolyó választja el Ausztriát és Magyarországot egymástól, azonban az Andaui híd köti össze és biztosít átjárhatóság az országok között. Ma a híd történelmi emlékhely, egyben ideiglenes határlépő is. Azonban 1956-ban változott a jelentősége. Úgy mondják, „ez a híd a világ legjelentéktelenebb kis építménye volt, ami aztán a sors szeszélyéből a világ egy legfontosabb hídjává vált”. Mindez nem túlzás, hiszen 1956. novemberében valóságos exodus zajlott itt, az országból menekülő kétszázezer magyarból. Egyes becslések szerint ebben az időszakban a mosontarcsai hidacskán közel 70 000 ember kelt át Ausztriába.

Andau
Lelki útravaló
Mennyi menekülés van az emberi történelemben! Hányszor lett ember embernek farkasa! Hány honfitársunk életében vált tragikus valósággá Kölcsey Himnuszának verssora: „szerte nézett s nem lelé honját e hazában…” Menekülők hídja, menekülők útja ez a hely. Sok szív szinte megszakadt, ahogy ezt az utat végigjárta.

Mártonnak is kijutott a menekülésből. Illíriában megvesszőzték és elűzték őt a terület ariánus vezetői. Milánóból szintén távoznia kellett Auxentiusnak, az ariánusok tanítómesterének rágalmai és üldözése miatt.

A híd túlsó oldalán sok osztrák otthonban meleg étellel, vigasztaló szóval fogadták az átjutottakat. Tudok-e én is menedék lenni az élet hajótöröttjei számára, azok számára, akik senki gyermekei, akiknek nem maradt senkijük?
Menekülők útja

Az Andaui hidat elhagyva, a magyar oldalon a csatorna mellett haladunk tovább, majd letérünk az erdő nyújtotta ösvények felé. Több jelzést is tudunk követni a napi végcélunkig, Fertődig. Az EuroVelo13 jeleket, vagy a Fertő-tó megkerülését segítő táblákat is nézhetjük, ezek elvezetnek Sarródon át Fertődig. A Mexikópusztának nevezett síkságon megpihenhetünk, itt egy, a nádrengetegre néző kilátó és pihenőhely várja a kerékpárosokat. A Fertő-tó vadvilágába is bepillantást nyerhetünk, ahogy a nagykócsag vagy a vörös gém a nádas és a tó iszapos buckái között repkednek. A pihenő után már nincs sok kilométer hátra, hogy megérkezzünk és álomra hajtsunk a hosszú nap után a fejünket, Fertődön. 


  • Időtartama: 7 óra
  • Hossza: 86,4 km
  • Nehézsége: Nehéz

Térség: Velo Martini
Típus: Kerékpáros útvonalak

Szolgáltatás A túra útvonalán

Megállópont - Lébény - Szent Jakab templom

Lébény - Szent Jakab templom

A bencés szerzetesek az Árpád-korban települtek Lébénybe. Az apátságot egy 1199-es keltezésű oklevélben már említik. A falu...

Bővebben

Megállópont - Andau - Mosontarcsai híd

Andau - Mosontarcsai híd

A híd valójában nem Mosontarcsán van, hanem a községtől délre 10 km-re az osztrák-magyar határon. Nevének hagyománya feltehetően...

Bővebben

Megállópont - Fertőd - Szent András Apostol templom

Fertőd - Szent András Apostol templom

Süttör 12. századi első temploma alapjait a falu határában levő Jakabszigeten találták meg 1906-ban. Valószínűleg a Fertő...

Bővebben

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu