Megállópont - Kálvária, Martineum

Megállópont - Kálvária, Martineum

„ Márton a hittanuló öltöztet engem.” - Somogyi Tamás alkotása A két bronzrelief egyike a köpenyét megosztó Mártont, a másik Szent Márton álmát ábrázolja. A város nyugati szélén lévő magaslaton az első kálvária valószínűleg még a XVIII. század elején épült.  A barokk épületet 1901-ben átépítették, majd 1906-ban karmelita nővérek rendházával bővítették. Az épületegyüttes 1992-ben a Katolikus Továbbképző Intézettel (mai nevén: Martineum Felnőttképző Akadémia) bővült. A közeli, ma már nagyobbrészt beépített terület volt évszázadokon át a város szőlőhegye. A Martineum udvarán kialakított témapark a római hagyományokat és a környéken előkerült római emlékeket mutatja be. 1908-ig remetelak is állt a közelben. A régi remetelak a VI. században élt savariai Szent Leonianusra emlékeztet, aki Galliában Autun és Vienne környékén kolostorokat alapított. A gyalogos zarándokútvonal a Kálváriánál éri el a város belterületét.

.

  • Kálvária, Martineum

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu