Megállópont - Szent Quirinus emlékhely, Perint híd

Megállópont - Szent Quirinus emlékhely, Perint híd

Hol testét a víz partra vetette, imádkozóhelyet létesítettek” Az emléktábla Tornay Endre András szobrászművész alkotása, a hídkorláton lévő alkotás (bronz püspöki öv) Veres Gábor munkája. Ennek a helynek a közvetlen közelében már a rómaiak idejében is volt híd. A jelenlegi hídtól csupán néhány méternyire levő római hídfő pontos helyét régészeti adatok is bizonyítják. Ez Szent Quirinus mártíriumának színhelye, malomkővel a nyakában itt vetették a Perintbe. A szent halálának helyszínén már az ókeresztény időkben kultuszhelyet alakítottak ki. Horváth József Elek, aki 1825-ben először írta meg és tette közzé magyar nyelven a város történetét, így emlékezik meg az eseményről : „Gyenge nyakába malomkövet öltvén durva kaczajjal A’ Sibaris’ sebesen le folyó özönébe taszíták, Hol bár néki nyakát a’ kő nehezíti, szeliden Fenn lebeg ….

.

  • Szent Quirinus emlékhely, Perint híd

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu