Megállópont - Székesegyház, Szeminárium, püspöki palota

Megállópont - Székesegyház, Szeminárium, püspöki palota

A Szombathelyi Püspökség megalapítása után Szily János az első püspök az egyházmegyét Szent Márton és Szent Quirinus oltalmába ajánlotta. Quirinus és Márton ábrázolásai megtalálhatók a Szeminárium kápolnáiban, a Székesegyházban és a püspöki palotában is. A székesegyház északi kápolnájában találjuk Szent Márton ereklyéjét, amelyet 1913-ban Tours érseke ajándékozott Szombathelynek. A Szent Márton herma Tóth István szobrász alkotása. Ugyancsak a székesegyházban látható Anton Maulbertsch 1791-ben készített Szent Márton képe. A püspöki palota nagytermének mennyezetképét is Maulbertsch készítette, témája: Szent Quirinus-szal és Szent Mártonnal elérkezik a kereszténység Pannoniába. A Papi Szeminárium régi kápolnáját Stornó Ferenc festette ki A tabernákulum két oldalán az amiens-i jelenetet és Márton álma látható. Az új kápolnát Kontuly Béla 1941-ből származó Szent Márton egész életét bemutató freskója díszíti. A templom előtti téren látható "irányjelző objektum" Veres Gábor szobrászművész és tanítványai munkája.

.

  • Székesegyház, Szeminárium, püspöki palota

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu