Megállópont - Savaria tér

Megállópont - Savaria tér

Koller László alkotása Márton legendájának egy viszonylag ritkán ábrázolt epizódját ábrázolja. Márton püspök ruháját egy koldusnak adja. Az eseményt így idézi fel a Legenda Aurea: „ Márton egy ünnep alkalmával a templom felé tartott, s egy meztelen koldus szegődött a nyomába. Márton megparancsolta az archidiákonusnak, hogy öltöztesse fel a nyomorultat, de az tétovázott. Erre Márton bement a sekrestyébe, odaadta neki saját tunikáját, és kérte, hogy azonnal távozzék. Amikor az archidiákonus figyelmeztette, hogy el kell kezdenie a misét, azt felelte – saját magára gondolva –, hogy addig nem tud elindulni, míg a koldus nem kap ruhát. „ A közelben volt az egykori városkapu. Ezen a városkapun át jutottak el a középkorban a szombathelyiek a Szent Márton templomba és a mellette lévő – már a rómaiak idejétől folyamatosan használt – városi temetőbe. Hosszú időszakon keresztül, a Szent Márton templom a város plébániatemploma is volt.

.

  • Savaria tér

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu