Megállópont - Szent Márton templom, Szent Márton Látogatóközpont, Szent Márton temető

Megállópont - Szent Márton templom, Szent Márton Látogatóközpont, Szent Márton temető

„Márton Pannonia Sabaria nevű városában született” A Szent Márton templom helyén már a rómaiak idején is keresztény kultuszhely állt. A templom északi oldalkápolnája a legenda szerint Szent Márton szülőháza fölé épült. A kápolna bejárata feletti felirat: HIC NATUS EST S. MARTINUS – itt született Szent Márton. A középkorban a Szent Márton templom volt a város plébániatemploma. 1638-ban Draskovich György győri püspök a templomot a domonkosoknak adta, az ő birtokukban volt egészen 1950-ig. A templom jelentős bővítésére 1668 és 1674 között került sor. Ebben az időben épült a domonkos rendház is, amelynek földszintjén találjuk a Szent Márton Látogatóközpontot. A látogatóközpont kiállításai: Szent Márton tisztelete Szombathelyen, Szent Márton a néphagyományban, Szent Márton ábrázolások a Nyugat-Dunántúlon, Domonkos rendi emlékszoba. A templom előtti Szent Márton kutat már 1360-ban oklevél említi. A 1938-ban állított kútszobor (Szent Márton megkereszteli édesanyját) Rumi Rajki István alkotása. Szent Márton temető Magyarország legrégibb, közel kétezer éven át használt temetője. A rómaiak idejében itt volt a város ókeresztény közösségének sírkertje. Itt lehetett Szent Quirinus első nyughelye, és rajta kívül valószínűleg itt temettek el másokat is, akik az ókeresztény korban hitükért szenvedtek vértanú halált.

-

  • Szent Márton templom, Szent Márton Látogatóközpont, Szent Márton temető

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu