Megállópont - Kőszeg - Jézus szíve templom

Megállópont - Kőszeg - Jézus szíve templom

Jézus szíve plébániatemplom Kőszeg történelmi belvárosában áll, ott, ahol a Várkör és a piac a Fő térbe torkollik. A neogótikus templom Vas megye második legnagyobb temploma a szombathelyi székesegyház után. Ludwig Schöne bécsi építész tervei alapján 1892–1894 közt építették a főtéri Korona szálló helyén.

A város legnagyobb épülete maradt az elmúlt 120 esztendő alatt - 57 méter magas a torony, 49 méter hosszú, 17 méter széles és 19 méter magas a hajó. Az egykori Külső piac, a mai Fő tér nyugati oldalán, a hegy felé vezető emelkedőn áll. A neogótikus stílus égbetörő összhatását fokozza a bejárat előtti lépcsős terasz, a homlokzat centrumában álló torony, a fiatoronypár, a meredek toronysisakok és a művészi, színes festett üvegablakok. Eredetileg a teljes tetőfelületet morvaországi mázas cserép fedte, de a toronysisakok kivételével - az 1929-es rendkívüli jégeső következtében - elpusztult a homlokzati hatást befolyásoló tetőfedés.

Érdekesség: 

Az épületről az első (világsajtót is megjárt) kép 1893 őszén készült, amikor is a nagy (kőszegi) hadgyakorlat zajlott, amelyen maga Ferenc József az Osztrák-Magyar Monarchia császára, II. Vilmos német császár és Albert szász király is részt vett személyesen. Kőszegre érkezésükkor díszes menet haladt el az akkor újonnan (el)készülő Jézus Szíve templom előtt is. 

Rendkívül látványos a háromhajós templom belső tere. A templombelsőt sokszínű, ún. polikrom mennyezet-, fal-, és oszlopfestés díszíti. A belső festéshez kötőanyagként 10.000 tojássárgáját használtak fel. Kiemelkedően szépek a templom üvegablak festményei.

Különösen értékes az 1893-ban készült Rieger orgona. Az erre járók Händel: Saul c. operájának toronyzene-átiratában gyönyörködhetnek. Ez voltaképpen a régi kőszegi toronyzene modern változata.

Kegytárgyak: 

Berendezési tárgyai közül több darab középkori és barokk, illetve több darab a Szent Jakab-templomból kerültek ide. Faragott faoltárai Bécsben és Tirolban készültek. Orgonája 1894-ben, a neves Rieger-fivérek orgonakészítő üzemében készült.
A kegytárgyak közül több szép középkori és barokk ötvösmunka a Szent Jakab-templomból került át ide. Különösen értékes a korábbi plébániatemplom felszereléséből megmaradt két kehely: az egyik 1421-ben, a másik 1486-ban készült. Az utóbbi, gótikus aranyozott ezüst kehely Wolfgang Haiden munkája. Különlegessége a szárán levő gomb (nódusz) kápolnás díszítése. A kupa kosara áttört, liliomos; talprészén a művész Szent Dorottya alakját domborította ki.

Nagyon szép a 15. század második feléből származó aranyozott ezüst úrmutató, a torony alakú gótikus monstranciák szép példája. A szentségház felett egy oszlopos, központi kápolnában áll a szenvedő Jézus szobra. A csúcsban végződő gúlán kereszt látható a megfeszített Jézussal.

Itt őrzik az ún. Bezerédj-kazulát, amit Bezerédjné Bottka Mária készített 1708-ban.

Forrás: http://koszeg.martinus.hu/cpg/130705/Jezus-Szive-plebaniatemplom , http://www.koszeginfo.com/latnivalo/jezus-szive-templom 

Fotó: Tamás Csaba 

  • Kőszeg - Jézus szíve templom

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu