Megállópont - Zalalövő

Megállópont - Zalalövő

Zalalövő már a rómaiak idejében is lakott hely, közlekedési csomópont volt. A település 124-ben Hadrianus császártól városi rangot kapott, neve ekkor Municipum Aelium Salla. Erre vezetett az ún. Borostyánkő út, amely Savariát is érintette. Feltételezhetjük, hogy a IV. században Márton ezen az úton haladt Itália felé. Salla az V. században elnéptelenedett. Az ókori város helyén jött létre a magyar államalapítás után Lövő település. Az Árpád–korban lakói katonai feladatokat ellátó (nyíl)lövők voltak, erre utal a település neve is. Zalalövőt 2000-ben nyilvánították ismét várossá.

Látnivalók:
 
- Villa Publica Romkert – Salla Múzeum Zalalövő Kossuth u. 3. 

A kiállító helyiségekben jelenleg egy 1999-ben rendezett állandó kiállítás van, amelynek címe: Zala megye római kora, valamint egy kamara-kiállítás a 3 terem nagy központi vitrin-jében: Kereskedelem, amphorák és "terra sigillaták".

 Az állandó kiállítás első terme a megye római korára jellemző temetkezési szokásokkal foglalkozik, az ezzel kapcsolatos tárgyi anyagot mutatja be. A falak mentén sírkövek, és egy -a csontok befogadására alkalmas - kis kokoporsó (ún. ossuarium) látható. A kövek a Kr. utáni I.-II. sz. fordulójától a IV. sz.-ig keltezhetők. Kiemelkedik közülük a zalabaksai lelőhelyű vadászjelenetet ábrázoló nagy sztélé, amely egy felszabadított rabszolgának és családjának emlékét őrzi, érdekes a bagodvitenyédi kő is, amely úgy ábrázolja a családot (apa, anya és gyermekük), mintha egy múlt század eleji családi fotográfiára készülnének.


- Tájház Zalalövő Petőfi u. 35. 

A Petőfi utca 20. századi házai között bújik meg egy a XIX. század elején épült parasztház. A 35-ös házszámba postás rég nem hoz már levelet, csomagot. Annál több a látogatója, lévén, hogy itt található Zalalövő tájháza.A portára két kapun juthatunk. A baloldali nagy kapu a jószágok és a szekerek közlekedését szolgálta, míg a bal oldali kis kapun a ház népe, és a vendégek jártak ki-be. Az udvart L alakban szegélyezi a boronafalú, zsupptetővel fedett ház. A kiskapun belépve jobbról találjuk a pincelejárót. A pince a tisztaszoba alatt található. Itt tárolták a krumplit, a zöldségféléket, répát, burgunit (takarmányrépát). A ház teljes hosszában pitvar húzódik. Innen nyílnak a különböző helyiségek. Minden helyiség az udvarról közelíthető meg. Csak a konyha és a hálószoba között van a házon belül ajtó. A ház első helyisége a tisztaszoba, melynek ablakai az utcára nyílnak. A tisztaszobát leginkább vendégek számára tartották fenn, de itt aludtak a lányok is.


- Szent László templom  Zalalövő Szabadságtér 5.  

1925-ben a meglehetősen leromlott állapotú régi templomot lebontották. A jelenlegi plébánia templom 1924-27-ig épült Metzner József tervei szerint.

A templom tornyában négy harang található, közülük a legnagyobb a Szent László harang.
A templom mellett álló kereszt a Zalaegerszegi Falumúzeumban lévő göcseji kereszt másolata.


- Mindenszentek templom (középkori) - a zalamindszenti településrészen, Zalalövő Petőfi u. 100.

A középkorban, 1250-ben épült, a török időben romossá vált. A templom plébánosa 1550-ben és 1554-ben egy Ambrus nevű személy volt.
Az 1801-ben tartott visitatio canonica a következőket írja a templomról: "Régi falazott templom boltozatos szentéllyel, lapos famennyezetes hajóval, szalmával fedve, tégla padozattal. Kriptája nincs. A fából készült kórusa régi. Tornya nincs, az ajtó előtt találunk egy haranglábat, egyetlen haranggal, 200 fontos, Graz-ból hozták ide és itt áldották meg. Temető van a templom mellett, körülkerítve és megáldva. Egy kereszt áll itt a szenvedő Krisztus festett képével, s a fájdalmas Szűz Máriával. A hívek állíttatták és nekik kell fenntartaniok is". A templom építtetője valamelyik kis- vagy középnemes család lehetett. 1747-ben építették újjá, akkor épült a mai szentély, a birtokos Nádasdy vagy az Irsay és Potyondi család anyagi támogatásával. Ekkor kerülhetett a templomba a ma is meglévő barokk oltár, Mindenszenteket ábrázoló értékes képével. Az oltár csavart oszlopos formája, párkánytagolása, későreneszánsz-korabarokk stílusú. Feltehetőleg a XVII. század végén vagy a XVIII. század elején készült. 1820-ban építették a későbarokk formájú tornyot, és a templom tetejét cseréppel fedték be. A templomot 1972-ben helyreállították.


- Szent Anna templom (1747-1749) - a zalapatakai településrészen Zalalövő Kossuth u. 62.

A templomot a zalapatakai Nagy család és több nemes hozzájárulásával építették. Az építést Nagy György kúriai bíró kezdte meg 1747-ben és özvegye Luda Anna Zsófia fejezte be 1749-ben. A tornyot Nagy Mihály, Zala Vármegye alispánja építtette.
Az 1801-ben tartott visitatio canonica a következőket írja a templomról: A templom hosszúkás formájú, boltozatos, téglából épült, fazsindellyel fedve. Szent Anna tiszteletére készített főoltár mellett két mellékoltára is van, az egyik a Szent Kereszt, a másik Szent Flórián tiszteletére. Kórusa van fából, orgona nélkül. Három harangja van, a legnagyobb 300 fontos, ezt Nagy György saját pénzén vette, a második 200 fontos, Nagy Péter özvegye ajándékozta, a harmadik 150 font súlyú, ezt a falu lakói szerezték be. A templom alatt a Nagy család sírboltja van."
A XIX. század második felében renoválták és orgonát építettek a kórusra. 1908-ban ismét felújították, cseréppel fedték be és befalazták a sírbolt bejáratát. Az I. világháborúban a harangokat elvitték és beolvasztották. A jelenlegi harangokat 1935-ben készíttették Sopronban Pataka község lakói. A templomot 1994-ben belül, majd kívül restaurálták.

- Borosán-völgy - búcsújáróhely (szentkút, kálvária)

A Borosán-völgy Zalalövő központjától nem túl messze, egy szép bükkös erdőben található.

Jó vizű forrása körül a háború után kiépítettek egy szakrális emlék helyet (amely egyúttal víznyerő helyként is szolgált), hálából, hogy véget ért a második világégés.


- Borostyán-tó
 Átlagos vízmélysége 3 méter, halállománya igen változatos, így a tó, a horgászok számára is ideális. (Fogható halak: ponty, amúr, süllő, csuka, harcsa, compó, keszegfélék, kárász, törpeharcsa.)  Az igazán aktív kikapcsolódásra vágyók egy 20 állomásos erdei tornapályán mérhetik fel erőnlétüket, illetve fejleszthetik azt. A tó körül kialakított, ösvényen végig vezető pályarendszer táblákkal mutatja az irány és az adott feladatsort.
 
Szálláslehetőségek:
- Ági Vendégház
Cím: 8999 Zalalövő, Margaréta u 18.
Tel.: (36) 30 594-2166

 
- Borostyántó Vendégház
Cím: 8999 Zalalövő,  Táncsics M. u. 8.
Tel.: (36) 30 446 54-83

 
- Borostyán Kemping és Nyaralóházak
Cím: 8999 Zalalövő, Borostyán u. 18.
Tel.: 30 947 49 36  

 
- Dedesi Vendégház
Cím: 8999 Zalalövő, Nagyfernekág 4.
Tel.: (36) 94 371-379  

 
- Erika Apartmanház
Cím: 8999 Zalalövő, Cédrus u. 32.
Tel.: 30 224 33 43
 
- Ifjúsági Tábor
Cím: 8999 Zalalövő, Borostyán u. 18.
Tel.: 30 750 98 32
 
- Imre Vendégház
Cím: 8999 Zalalövő, Fenyő u. 31.
Tel.: 30 959 13 75
 
- Pesti Vendégház
Cím: 8999 Zalalövő, Petőfi u. 9/a
Tel.: (36) 92 371-324
 
- Vizimalom Panzió
Cím: 8999 Zalalövő, Csekék 1.
Tel.: (36) 92 371-322
Honlap
 
További információk a www.zalalovo.hu  honlapon
 

  • Zalalövő

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu