Teljes déli útvonal (S) -Szombathely - Kercaszomor

Teljes déli útvonal (S) -Szombathely - Kercaszomor

Útvonalon a megállók: Szombathely - Ják - Körmend - Nádasd - Pusztacsatár - Zalalövő - Szatta - Kercaszomor

A fő Szent Márton útvonal Szombathelyről, Szent Márton születésének helyszínéről indul és életének fontos állomáshelyeit fűzi föl, így Franciaországban halálának, ill. temetésének helyszínéig tart. Ez az útvonal Kercaszomornál lépi át a határt.

A Szent Márton Déli útvonalainak egyes szakaszai a magyaroszági szakaszon:

S-01 - Szombathely -Ják

S-02 - Ják - Nagykölked - Harasztifalu - Körmend

S-03 -Körmend- Nádasd - Vaspör - Pusztacsatár - Zalaháshágy - Zalalövő

S-04 -Zalalövő -Csöde - Szatta 

S-05 Szatta - Ramocsa - Kerkáskpáolna - Kercaszomor


  A Via Sancti Martini útvonala Szombathelytől Kercaszomorig kiadvány.
  • Időtartama: 25 óra
  • Hossza: 96 km

Térség: Déli útvonal
Szintkülönbség: 838 m
Típus: Gyalogos útvonalak

Szintkülönbség

Szolgáltatás A túra útvonalán

Megállópont - Csöde

Csöde

Csöde a Szombathelytől a franciaországi Tours felé vezető Via Sancti Martini egyik állomása. A zarándokút az európai...

Bővebben

Megállópont - Szombathely

Szombathely

A szombathelyiekhez különösen közel áll Szent Márton személye. A tiszteletére felszentelt templom kápolnájának bejárata fölött...

Bővebben

Megállópont-Ják

Ják

A jáki Szent György apátságot 1220 körül alapította Jáki Nagy Márton (Marthinus Magnus de Jaak), a teplomot 1256-ban szentelték...

Bővebben

Megállópont - Nagykölked

Nagyköldked - Szent Miklós templom

A települést 1221-ben Kewlked néven említik. Az 1300-as évek elején már bizonyosan egyházas hely, amelynek Szent Miklós...

Bővebben

Megállópont - Harasztifalu

Harasztifalu

Harasztifalu eredetileg horvát nemzetiségű település volt, amelynek lakóit Erdődy Péter telepítette az 1500-as évek közepén. A...

Bővebben

Megállópont - Szatta

Szatta

Szatta az Őrség legkisebb településeinek egyike. A falu a török időkben elnéptelenedett. A régi község („Puszta Szatta”) a...

Bővebben

Megállópont - Zalalövő

Zalalövő

Zalalövő már a rómaiak idejében is lakott hely, közlekedési csomópont volt. A település 124-ben Hadrianus császártól városi...

Bővebben

Megállópont - Ramocsa

Ramocsa

A falut 1378-ban Ramcha néven említik. Az 1600-as években a török ezt a falut is elpusztította, akkor átmenetileg el is...

Bővebben

Megállópont - Kerkáskápolna

Kerkáskápolna

A település az őri szervezet fennállása idején (XI – XV. század) a Kerka-őrök faluja volt. A mai Kerkáskápolnát XV. századi...

Bővebben

Megállópont - Kercaszomor

Kercaszomor

Kercaszomor többségében reformátusok által lakott település. Kecaszomor 1942-ben Kerca és Szomoróc egyesítésével jött létre.

Bővebben

Megállópont - Körmend

Körmend

(Siklós Gyula régész írása) Körmendi István kereskedő 1434-35-ben kelt végrendeletében három városi templomot említ: a Szent...

Bővebben

Megállópont - Pusztacsatár

Pusztacsatár

A Pusztacsatár név az Árpád kori Csatár falura, illetve lakóinak foglalkozására (csatár = pajzskészítő) utal. Csatár  a török...

Bővebben

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu