Szent Márton ábrázolások

Szent Márton ábrázolások

Életének eseményei képekben

Szent Márton ábrázolások:

Életének eseményei képekben

       - Szent Márton születése

       - Szent Mártont besorozzák a hadseregbe 

      - Szent Márton megfelezi köpenyét a koldussal (1)

      - Szent Márton megfelezi köpenyét a koldussal (2)

      - Szent Márton megfelezi köpenyét a koldussal (3)

      - Szent Márton köpenyével takarja be a koldust

      - Szent Márton álma

     - Szent Hiláriusz megkereszteli Mártont

      - Szent Márton megkereszteli édesanyját

      - Szent Mártont az ariánusok elűzik Milánóból

     - Szent Márton albengai miséje

      - Szent Mártont püspökké választják

     - Szent Márton meggyógyítja a béna leányt

     -  Szent Márton püspök      

     -  Szent Márton püspök libával

    - Szent Márton püspök pénzérmét ad a koldusnak

     - Szent Márton püspök Maximus császár lakomáján

    - Szent Márton halála

    - Szent Márton apoteózisa 

Szent Márton a festészetben

Címerek Szent Márton alakjával vagy Szent Márton szimbólumával
Szent Márton megszabadítja az akasztott embert:

..... "Miután együttérzően odament és megérdeklődte, hogy miért sírnak, azt felelték, hogy az e házhoz tartozó egyik kis szolga fölakasztotta magát. Amikor ezt megtudta, bement a kis szobába, amelyben a holttest feküdt, és kiküldve mindenkit, ráborult a testre, és egy ideig imádkozott érte. A halott egy kis idő múlva éledő arcát és bágyadt szemét Márton tekintetére emelte, lassan, erőlködve felült, s megragadva a szent ember jobbját, lábra állt. Majd vele együtt kiment a ház udvarára az egész sokaság szeme láttára." (Sulpicius Severus)


9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu