Útmenti keresztek, képoszlopok, szobrok, kápolnák, haranglábak, szakrális kisemlékek Szombathelyen

Útmenti keresztek, képoszlopok, szobrok, kápolnák, haranglábak, szakrális kisemlékek Szombathelyen

Az összeállítás folyamatosan bővül.
Észrevételeket, javaslatokat szívesen fogadok: orban.robert@viasanctimartini.eu 


1. Petőfi telep (Sorok-major) - Kereszt

A körmendi országút mellett.

Állították 1854-ben.

Felirata:

 Szállj szivedbe /  sirasd meg büneidet /  s fontold meg, /  hogy az Isten Fia volt /  ki éretted igy megholt /  ----  1854

(Megjegyzés: A felirat Faludi Ferenc A Feszülethez c. versének utolsó versszaka.)

 

2. Újperint  - Nagy kereszt (Erkel F. u. 54. sz. ház mellett.) 

Állították  1899-ben.

Felirata:

 Isten dicsőségére és a szűz Mária tiszteletére emeltették /  Nagy János és neje Tóth Zsófia /  1899

 

3. Újperint - Tóth kereszt (Erkel F. u. 31.sz. ház előtt.) 

Állították 1916-ban.

Felirata:

 Isten dicsőségére és a boldogságos /  szűz Mária tiszteletére emeltették /  Tóth Mihály és neje Ball Mária / 1916

 

4. Újperint - a II. világháború hőseinek emlékműve (a templomnál) 

Állították 2000-ben.

Feirata:

 Krisztus keresztje nekünk az Isten ereje

 A jubileumi szent évben hőseink emlékére

 2000. május 28.

 

 1941 - 1945

Horváth Ferenc / Horváth Géza / Horváth István / Kovács Miklós / Szabó Ferenc / Palkó József / Pámon Ferenc / Somogyi Ferenc / Somogyi Kálmán

"Él Magyar, áll Buda még! A Múlt csak / példa legyen most, Égve honért bizton / nézzen előre szemünk." /                                /Kisfaludy/ 

 "Az Én békémet adom nektek" 

 

5. Újperint - az I. világháború hőseinek emlékműve (a templom közelében)

Állították:

Felirata:

 1914 - 1918

 A haza védelmében / elesett perinti hősök

Dombai István / Fábián István / Francsics József / Giczi Ferencz / Horváth József / Horváth Mihály / Horváth István   /  Horváth Sándor / Kovács Ferencz /Kovács Ferencz / Kovács János / Kum József  / Ludván József / Meizner József / Mester Vince / Müller János / Müller József / Müller Ferencz / Pámon József / Pető József / Raffai Ferencz / Szabados József / Szabados Ferencz / Szabados István / Szij István / Tóth Ferenc 

Hála jeléül emelte / Perint község 

6. Újperint - Táncsics kápolna (a temetőnél) 

Építették 1905-ben.

Felirata:

 Szt. Máté evangelista / iránti kegyeletből emeltette /  Táncsics Máté 1905

 

7. Újperint - Zsebe kereszt (a Külső Pozsonyi u. 54. sz. ház előtt) 

Állították 1868-ban, újraállították 1947-ben. 

Feliratai:

 (eredeti felirata olvashatatlan)

Zsebe József alapítványa / 1868

A légitámadás lerombolta, / a perintiek újraállították. /  1945. III. 26. - 1947. V. 4.

 

Az 1945. március 26-i / bombázás áldozatai / Perinten

Horváth Ferenc / Horváth Ferencné / Horváth Teréz / Kálmán Ferenc / Máté István / Bognár Mária / Horváth József / Kovács Istvánné / Kovács Marianna      -   1944. okt. 20. / Király József   -  1945. márc. 29. / Szabados Lajos                                Sorsunk elválás / hitünk viszontlátás

 

8. Szombathely - Kovács kereszt ("Gyökér kanász keresztje")  - Körmendi u. (A Végállomás Klubbal átellenben)

Állították: 1891 (?) - a keresztre a felújítás után - a régi rossz olvasata miatt - került az 1801-es évszám.

Felirata:

Emeltette / Kovács István és neje Füzi Katalin / 1801.

 

9. Szőlős - az 1944-ben lebombázott Jézus Szíve templom keresztelőkútja (Szőlős u. 38. sz. ház mellett) 

Elhelyezték: ?

Felirata:

 1944  /   1944. X. 21-én lebombázott / Jézus Szíve templom  /  keresztelőkutja

 

10. Szombathely - Szőlős - Kereszt (Az Újvilág u. és a Rumi u. találkozásánál)

Állították: 1914

Felirat:

Dicsértessék a Jézus Krisztus / 1914

 

11. Szombathely - Szőlős - Az 1944-ben bombatámadás során elpusztult templom emlékharangja (Szent Gellért u. - A Reguly Általános Iskola területén)

Állították:

Felirata:

 

12. Szőlős -  Kereszt a Külső Rumi úton (a 143.sz. ház mellett)

Állították: ?

Felirata: Az "INRI"-n kívül más felirata nincs.

 

13. Gyöngyöshermán -  Kereszt a Külső Rumi u. és a Szent István király u. találkozásánál. 

Állították 1871-ben.

Feliratai:

Isten dicsőségére / emeltetett 1871-ben 

Szűz Mária tiszteletére / helyreállittatott 1930-ban

Felújítva / 2000 és 2007.

 

14. Gyöngyöshermán -  Harangtorony , a képfülkéjében Szűz Mária szoborral, az oldalán a világháború hősök emléktáblájával (a Szent István király u. és az Ifjúság u. találkozásánál.)

Építették: ?

Feliraratai: 

A hazáért

"Hazám, hazám / te mindenem ..."

Emeltette Gyöngyös- / hermán lakossága / hősi halottai / emlékére / 1990

1914 - 1918 / Benkő János / Böröcz János / Flasch János / Foki István / Kovács József / Kovács Sándor / Németh István / Németh Kálmán / Tóth József / Virág Gyula / Simon Ferenc

1938 - 1945 / Bársony István / Benkő János / Horváth Ferenc / Horváth József / Kővári Ferenc / Márffy Albin / Márffy István / Márovics János / Nagy Jenő / Németh Ferenc / Süle József / Takács Antal / Varga Károly 

 

15.  Gyöngyöshermán - Szegedy - Késmárky kereszt, a Szegedy és a Késmárky család címerével (Szent Isván király u. 83. sz.épület közelében) 

Állították: ? (valamikor 1810 és 1858 között)

Felirata:

Laudate eum / in virtutibus ejus / Laudate eum / secundum multitudinem / magnitudinis ejus / PS 150

Carolus Szegedy / Antonia Késmárky / eringetes 

 

16. Szentkirály - Szentháromság szobor (Bogát u. 1. előtt 

Állították: ? (XIX. század vége)

Felirat  a talapzaton:

Raffensperger Szombathely (a készítő neve) 

 

17. Szűz Mária a kisdeddel szobor (Sport tér)

Állítás ideje: 1900 körül

Felirat: olvashatatlan 

 

18. Harangláb (Kárpáti Kelemen u. - Béke u. sarok)

Állítás ideje: 193?

A harang felirata:

Magyarok Nagyasszonya / Hívd magadhoz népedet

 

19. Zarkaháza - Kereszt  (a Falukert u., az Erdősi Sylvester J. u.  és a Győzelem utcák találkozásánál.)

Állítás ideje: ?

Felirata:

..... Jézus Krisztus ... / keresztfán meghaltál ... / bocsásd meg a bűneinket  

(csak töredékesen olvasható) 

 

20. Zarkaháza - Harangtorony (Falukert u.)

Építés ideje: ?

Felirat nincs. 

 

21. Olad - Képfülke (a Márton Áron u. 128. előtt)

Építés ideje: ?

Felirat nincs.

 

22. Olad - Képfülke és vakolathím (a Márton Áron u. 52. sz. házon)

Készítés ideje: ?

Felirat nincs. (A képfülke jelenleg üres.)

 

23. Olad - Immaculata szobor (a Szentháromság templom mellett)

Készítés ideje: ?

Felirat nincs.

 

24. Olad - A világháborús hősök és áldozatok emlékműve (a Szentháromság templom mellett)

Állítás ideje: 1921

Feliratok:

1914 - 1918 / Az elesett hősök / emlékére emeltette / a kath legényegylet / és Olad közönsége / 1921

Bleész Miklós / Bokor József / Bokor György  / Bokor Lajos / Fehér Gyula / Győrvári István / Henics Kálmán / Horváth Imre / Kámán Mihály és  István / Koroknai Sándor / Milicsics János / Németh Mihály / Raffai József / Rozmán Ferenc / Szakály György / Szakály A. István / Szakály A. János ifj. / Szakály A. János id. / Tóth József / Imre István 18. gy. e. szkv.

1939 - 1945 / Bleier Ferenc / Gosztonyi Ferenc / Kámán Károly / Kertész István / Koroknai István / Pajor József / Sali Kálmán / Szabó László / Szakonyi Ferenc / Szőke Lajos / Vida István  -  Polgári áldozatok / Győrvári János / ifj. Koltay István / Vida József neje Henics Julianna    -  1956 Gosztonyi József

 

25. Olad - Ernuszt sírkápolna (Eötvös J. u.)

Építés ideje:

Külső feliratai:

Ernuszt

Szeresd felebarátodat, / mint tenmagadat

 

26. Olad - Kőkereszt (Dolgozók útja - A Pásztor Csárdával átellenben) 

Állítás ideje: ?

Felirat nincs. 

 

27. Olad - Képfülke ( A Dolgozók útja és a régi bucsi út elágazásánál, a volt oladi vasúti megálló közelében)

Építés ideje: ?

Felirat nincs.

 

28. Fakereszt - (Pálos Károly u) 

Állítás ideje: (2000 után)

Felirat nincs. 

 

29. Herény - Kereszt (A Csók István u. végén)

Állították 1912-ben.

Felirata:

Isten dicsőségére  állíttatott / a herényi rom. kath. hívek / közadakozásából / 1912

 

30. Herény - Pieta szobor - (Béke tér, a templom mellett)

Állították 1900-ban.

Feliratai:

Fájdalmaid oh Szűzanya! / Indítsanak bűnbánatra; / hogy kegyelmet nyerhessek. 

 A fájdalmas szüz Mária tiszteletére emeltette / özv. Monzer Jánosné / szül. Bruckner Teréz / 1900.

Felújíttatott / a herényi hívek / adományaiból  / 2005 

 

31. Herény - Hősi emlékmű (Béke tér) 

Állították 1921-ben.

Feliratai:

A világháboruban elesett / herényi hősök emlékére / a hadirokkantak buzgóságából / az elesettek hozzátartozói és / Herény közönsége által /  emeltetett. / 1921

Bánovits János, Bödör Mihály, Kovács József, Munczi Sándor, Sali József, Bazsó Lajos, Nardai Lajos, Abért Ferencz, Molnár József, Tóth István, Gerencsér Lajos

Benkő István, Viszked János, Horváth Gyula, Kálmán István, Kernel Ferencz, ifj. Szanyi József, Szanyi József, Szekér József, Tausz György, Szekeres Gábor, Viszked József, Novák József 

Ezen emlékkőnek gránit alkatré- / szei Onetus Marcus Herennius / Pannonia helytartója itteni I. szá- / zadbeli villájának maradványai- / ból készültek. 

Az utókor tisztelgése / a II. világhábrúban / a hazáért életüket áldozó / herényi hősök előtt.

Abért István, Balikó Lajos, Böndicz József, Farkas György, Gombkötő István, Jakab László, Király István, Lukács István, Magyar János, Nagy István Németh Lajos, Palkó József, Romek József, Sági Ferenc, Somogyi Zsigmond, Szalai Gyula, Végh József, Viszket István, Viszket József

2000 a herényi adományozók jóvoltából 

 

32. Kámon - Raffai kereszt (a Szent Imre herceg u. 68. mellett) 

Állították: 1858 (?)

Feliratai:

Raffai Pál / és / Németh Anna / emeltette / 1858 (?)

(csak a nevek olvashatók jól) 

"Maradj velünk uram" 

Életben maradása  / 46.évfordulóján / Istennek hálából / renováltatta / Solymos Endre / hadiirokkant / és felesége / Major Edit / 1990. nov. 6. 

 

33.  Kámon - Nepomuki Szent János szobor (A Szent Imre heceg u. - Muskátli u. találkozásánál)

Állították: 2000

Felirata:

Krisztus / születésének 2000 éves, /  szeretett hazánk / Magyarország fennállá- / sának 1000 éves évfor- / dulója alkalmából ál- / lította Kámon lakossá- / gának a Vas Megyei / Állami Közútkezelő / Közhasznú Társaság 

 

34. Zanat - Szűz Mária szobor (A Külső Zanati u. elején, a település Szombathely felőli bejáratánál) 

Állították: 1893

Feliratai:

Oh Mária / édes anyánk / kérünk legyen / gondod reánk

Ezen szobor felállíttatott 1893 

 

35. Szűz Mária szobor (Szent István park, a Kálvária közelében) 

Allították: 1891-ben

Felirata:

Magyarország / védasszonya / boldogságos / Szűzmária / könyörögj / érettünk! / Ezen szobrot állíttatták / Kovács István  és neje Fűzi Katalin / 1891

 

36. Szent Quirinus emlékhely (Óperint u. 2.)

Állították 2003-ban.

Felirata:

Azon a helyen, ahol testét / a víz partra vetette / imádkozóhelyet létesítettek. 

Eo loco, ubi aqua corpus / eius in ripam jecit, domus / orationis fundata est.

Savariában vértanúságot / szenvedett Quirinus sisciai / püspök emlékére állította / Szombathely város / 2003. június 4-én / halálának évfordulóján.

1700

 

37. Szűz Mária szobor (Savaria tér, a Ferences templomnál)

Állították 1687-ben.

Feliratai:

Magyarok Nagyasszonya / könyörögj / érettünk / 1687 / Renovirt / 1858 / 1983

 

38. Szűz Mária szobor (Szent Márton u. 40. - a temető sarkánál)

Állították:

Felirata:

Mária / mindnyájunknak édes anyja / könyörögj érettünk!

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu