Írók, művészek, tudósok emlékhelyei Szombathelyen

- Bárdosi Németh János emléktábla  (Széll Kálmán u. 37.)

Az emléktábla felirata:

"Széll Kálmán utca 37 alatt

e vers jelölje meg a házfalat,

mert itt születtem egy tavasz-napon,

szombat volt, ahogy kinyomozhatom" 

Bárdosi Németh János (1902 - 1981) költő-szerkesztő emlékére 

Bárdosi Németh Jánosrólitt olvashat bővebben. 

/Az emléktábla készítője Radics András./

 

- Békefi Antal ( Petőfi u. 31. )

Az emléktábla felirata:

Ebben a házban lakott 1959-től haláláig Békefi Antal (1926 - 1982) népzenekutató, zenepedagógus

Békefi Antalról bővebben itt olvashat. 

 

- Bitnitz Lajos - Lásd Kultsár Istvánnál!

 

- Derkovits Gyula emléktábla (Mátyás király u. 4.) 

Az emléktábla felirata:

Ebben a házban született 1894. április 13.-án Derkovits Gyula az új magyar festészet nagy forradalmára.

Derkovits Gyuláról itt olvashat. 

/Az emléktábla készítője: Farkas János./ 

 

- Edelman Sebő emléktábla - Lásd Lipp Vilmosnál! 

 

- Gál Nándor Geláz emléktábla (Kossuth u. 7.

Az emléktábla felirata:

E házban született Gál Nándor Geláz 1899 - 1983 természettudós, bencés szerzetes, az ornitológia doktora

- Gerő László emléktábla (Széll Kálmán u. 11.)

Az emléktábla felirata:

E házban született Dr. Gerő László 1909 - 1995 Állami - Herder és Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, szakíró, a magyar műemlékvédelem kiemelkedő képviselője.              Vas Megyei Honismereti Egyesület Rumi Rajki Műpártoló Kör 2009 

 Gerő Lászlóról bővebben itt olvashat.

 

- James Joyce - Leopold Bloom emlékhely (Fő tér 40.)

Az emléktábla feirata:

James Joyce Ulysses című regénye szerint a Dublinban élő főszereplő, Leopold Bloom szombathelyi származású. Az 1800-as évek közepén ez a ház a Blum-család otthona volt.

  "világokból világokba űzötten, népek között a történelem örvényeiben " Joyce

  " passing from land to land, among peoples, amid events."

According to James Joyce the leading character of his novel Ulysses, Leopold Bloom,who lived in Dublin, came from Szombathely. In the middle of the 19th century this house was the home of the Blum family.

James Joyce-ról bővebben itt olvashat. 

A szombathelyi Bloomsday honlapja. 

Najmányi László: A Blum-ház rejtélye (regény) 

/ Az emléktábla készítője: Tornay Endre András. A szobor készítője: Veres Gábor./ 

 

- Hefele Menyhért ( Melchior Hefele ) emléktábla a Savaria tére, a ferences templom falán

Az emléktábla felirata:

Ars mihi lex. Hefele Menyhét a székesegyház építője 1716 - 1794 Középeurópában több jeles épület alkotó művésze. 1994. április 15-én halt meg. Ebben a templomban temette el Szily János püspök. R.I.P.

Hefele Menyhértről - többek között - itt olvashat.

 

- Kapossy János emléktáblája a Rákóczi u 21. sz. házon  (az épület Légszeszgyár utcai oldalán)

Az emléktábla felirata:

Itt állt a ház, amelyben Kapossy János (1894 - 1989) művészettörténész, levéltáros, a szombathelyi barokk kutatója született

Kapossy Jánosról itt olvashat. 

/Az emléktábla készítője: Hosszú Laura) 

 

- Kárpáti Kelemen emléktábla - Lásd Lipp Vilmosnál! 

 

- Kenedics József emléktábla (Széchenyi u. 2.) 

 Az emléktábla felirata:

Ebben a házban élt és dolgozott Kenedics József (1756 - 1809) térképész, Vasvármegye mérnöke.

/A tábla készítője: Veres Gábor/

Kenedics Józsefről itt olvashat.

 

- boldogházi Kiss Zoltán emléktábla (Rákóczi u. 14.)

Az emléktábla felirata:

Ebben a házban élt és dolgozott boldogházi Kiss Zoltán (1867 - 1924) fotográfiai szakíró, tanár. 2008

/A tábla készítője: Molnár Mercédesz/ 

 

- Koncz János emléktáblája a Kálvária u. 10. sz. házon.

Az emléktábla felirata:

Ebben a házban született 1894. november 26-án Koncz János hegedűművész.

Koncz Jánosról bővebben itt olvashat.

 

- Kraszna - Krausz Andor emléktáblája a Király u. 5. sz házon

Az emléktábla felirata:

The artist, photographer and publisher, Andor Kraszna - Krausz was born in this house.

Ebben a házban született Kraszna - Krausz Andor fotóművész. könyvkiadó

1904 - 1908

Kraszna - Krausz Andorról bővebben itt olvashat.

A Kraszna - Krausz Foundation honlapja. 

/A tábla készítője: Veres Gábor/ 

 

- Kresznerits Ferenc - Lásd Kultsár Isvánnál!

 

- Kultsár István, Kresznerits Ferenc (Kresznerics Ferenc) és Bitnitz Lajos emléktáblája a Szily János u. 6. sz. épületen.

Az emléktábla felirata:

Itt tanított az egykori bölcseleti líceumban 1789-től 1796-ig Kultsár István irodalmár, 1793-tól 1812-ig Kresznerits Ferenc nyelvész és 1812-től 1847-ig Bitnitz Lajos nyelvész és matematikus.

Bitnitz Lajosról itt, Kresznerits Ferencről itt, Kultsár Istvánról pedig itt olvashat bővebben.

 

- Kunc Adolf emléktábla - Lásd Lipp Vilmosnál!

 

- Lipp Vilmos - Kunc Adolf - Edelman Sebő - Kárpáti Kelemen emléktábla (Széchenyi u. 10. - a kapualjban) 

Az emléktábla felirata:

E házban élt, a gimnáziumban tanított, szaktudománya fellendítésén és megyénk értékeinek számbavételén dolgozott 1860 - 1879-ig a régész Dr. Lipp Vilmos, 1863 - 1884-ig a fizikus Dr. Kunc Adolf, 1877 - 1907-ig a fizikus Dr. Edelman Sebő, 1883 - 1911-ig a bölcsész Dr. Kárpáti Kelemen.    - Szépíző Egyesület - 1987

Lipp Vilmosról itt , Kunc Adolfról itt , Edelman Sebőről itt , Kárpáti Kelemenről ittolvashat.

 

- Magyar László emlémű (Károlyi Gáspár tér - Gagarin u.)

Az emlékmű felirata:

Ötömösi Magyar László 1818 - 1864 hírneves Afrika-kutatónak, városunk szülöttének emlékére emelte 1938-ban a Vasi Szemle

Magyar Lászlóról itt olvashat. 

 

- Márkus Emília emléktábla (Fő tér 25.)

Az emléktábla felirata:

Ebben a házban töltötte gyermekéveit Márkus Emília (1860 - 1949), a magyar színművészet kiválósága, városunk szülötte. ----- Vas Megye Tanácsa 1960

Márkus Emíliáról itt olvashat. 

 

- Ivan Mažuranić emléktábla (Szily J. u.6.)

Az emléktábla felirata:

E ovoj se zgradi u sambotelskom liceju od 1834. do 1835 ljeta školovao Ivan Mažuranić (1814. - 1890) hrvatski pjesnik i ban.

Ebben az épületben, a szombathelyi líceunban tanult 1834-től - 1835-ig Ivan Mažuranić horvát költő és bán.

Hrvatsko Kulturno i Vjersko Društvo u Sambotelu 18. XI. 2005.

Szombathelyi Horvát Kulturális és Vallási Egyesület

Ivan Mažuranić-ról itt olvashat. 

 

- Nagy Gáspár emléktábla (Magyar L. u. 1.

Az emléktábla felirata:

"Vivunt vita functi, mutique loquntur"

Nagy Gáspár költő (1949 - 2007)

E kollégium lakója volt főiskolás korában, 1968 és 1971 között a József Attila- és Kossuth-díjas költő. 

Nagy Gáspár

/A tábla készítője: Kő Pál/

 

- Náray - Szabó István emléktáblája a Király u. 29. sz házon 

Az emléktábla felirata:

Ebben a házban töltötte gyermekkorát Náray - Szabó István ( 1899 - 1972 ) a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a kistálykémia hazai megalapítója és művelője

Náray - Szabó Istvánról bővebben ittolvashat. 

Kálmán Alajos: Emlékbeszéd Náray - Szabó István felett 

(A tábla készítője: Tornay Endre András) 

 

- Országh László emléktábla a Batthyány tér 9. sz. alatti házon 

Az emléktábla felirata:

Ebben a házban született Országh László (1907 - 1984) filológus, szótáríró, egyetemi tanár, az angol nyel és irodalom professzora.

Születésének centenáriumán állította Szombathely város. 

Országh Lászlóról itt olvashat bővebben. 

(Az emléktábla készítője:  Koller László) 

 

- Pável Ágoston emléktábla (Szent László király u.) 

Az emléktábla felirata:

E házban dolgozott 1928-tól 1946-ig Dr. Pável Ágoston egyetemi magántanár a magyar - délszláv kapcsolatok elmélyítésén. Pável Ágoston Emlékbizottság 1956.

Pável Ágostonról itt olvashat. 

 

- Pető András emléktánla a Kissuth u. 2. sz. alatti házon

Az emléktábla felirata:

Pető András 1893 - 1967  Ebben a házban született a konduktív pedagógia megalkotója, a Pető Intézet alapítója

Pető Andrásról itt olvashat bővebben. 

A Pető Intézet honlapja

(Az emléktábla készítője: Tornay Endre András) 

 

- Rauscher Miksa emléktábla (Gagarin u.) 

Az emléktábla felirata:

Itt állott az a villa, amelyben Rauscher Miksa műépítész 1850 - 1934, a századforduló Szombathelyének jeles tervezője élt és alkotott. A millecentenárium emlékére állíttatta a Rumi Rajki Műpártoló Kör és a Honismereti Egyesület 1996

Rauscher Miksáról itt olvashat. 

 

- Szigeti Kilián emléktábla (Welther Károly u. 35.)

Az emléktábla szövege:

E házban született Szigeti Kilián 1913 - 1981 zeneszeruő, az egyházzene doktora, bencés szerzetes, a régi magyar orgonák szakértője.

Szigeti Kiliánról itt olvashat bővebben 

(Az emléktábla készítője Tornay Endre András.)

 

- Tóth János emléktábla (Kálvária u. 46.) 

Az emléktábla szövege:

Dr. techn. Zalai Tóth János 1899 - 1978 városi főmérnök, tervező építész, egyetemi magántanár, a népi építészet jeles kutatója, szakírója, értékeinek védelmezője, a vasi és zalai falumúzeum kezdeményezője, a város kulturális életének egyik meghatározó egyénisége, a dunántúli táj és a Balaton festője e házban lakott. Szépítő Egyesület, MÉSZ - Építész Kamara

Zalai Tóth Jánosról itt olvashat. 

 

- Weöres Sándor emléktáblája a  Petőfi u. 33. sz. házon

Az emléktábla feliratai:

Ebben a házban lakott az 1928/29-es tanévben  Pável Ágoston kosztos diákjaként Weöres Sándor

----

Pável tanár uréknak hálával és szeretettel Weöres Sándor  1929. IV. 24.

Weöres Sándorról itt olvashat. 

- Weöres Sándor szobor (Nagykar u.) 

Felirat_

" Ez a város születésem helye ..."

ma a Perint habjával van tele.

úszik a hid, düledez a partfal,

ó bár oltalmazná ezer angyal

Weöres Sándor 1913 - 1989 

 

- Zalai Tóth János - Lásd Tóth János!

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu