Megállópont - Csöde

Megállópont - Csöde

Csöde a Szombathelytől a franciaországi Tours felé vezető Via Sancti Martini egyik állomása. A zarándokút az európai kereszténység nagy szentjének, a 316-ban vagy 317-ben Savariában, a mai Szombathelyen született Szent Mártonnak állít emléket. Márton e tájon haladt keresztül, mikor szülővárosából előbb Itáliába, majd onnan Galliába távozott. Katonaként Amiens kapujában megosztotta köpenyét egy koldussal, hogy példát mutatva kifejezze együttérzését a szegényekkel, elesettekkel. A katonai pályát elhagyva térítő útra indult, keresztény közösségeket szervezett, kolostort alapított. Savariaba visszatérve édesanyját is megkeresztelte. 371-ben Tours város püspökévé választották. Szerénysége, közvetlensége és az általa véghezvitt csodák miatt nagy tiszteletnek örvendett. 397-ben halt meg.

A falut 1342-ben Chede néven említik. A falu két részből áll, Alsócsödéből és Felsőcsödéből. Alsócsöde régi szeres település a hozzá kapcsolódó Felsőcsöde csak a XVIII – XIX. században alakult ki. Alsócsödétől nyugatra  egy középkori templom szerény maradványait találjuk. A templom és a hozzá tartozó kolostor 1366-ban a Salamon ispántól származó Salomvári családé volt. A XV. században a domb lábához egy Szentmárton nevű falu települt. 1441-ben I. Ulászló király itt keltezte egyik oklevelét. A mohácsi vész után néhány évtizedig még plébánosai helyükön maradtak. 1600-ban elesett Kanizsa vára, ezután a környék a török adófizetőjévé lett. Az épület elhagyatottá vált és romba dőlt. 1657-ben a „pusztaszentegyház” köveit Csány Bernát csákányi várkapitány az őriszentpéteri erődtemplom megerősítésére hordatta el. A templom helye Alsócsödétől sárga L jelzésen érhető el.
A Zalalövőre vezető útszakasz érinti a Pacsa-hegyet, amelynek neve egy elpusztult településre Pacsára utal. Pacsa lakói az Árpád korban őrök voltak. A szőlőhegyen, az út mellett egy Szent Orbán szobrot is láthatunk. Szent Orbán, Szent Mártonhoz hasonlóan a szőlővel és borral foglalatoskodók védőszentje.


Alsócsöde régi szeres település a hozzá kapcsolódó Felsőcsöde csak a XVIII – XIX. században alakult ki. Alsócsödétől nyugatra, az erdőben, egy kisebb magaslaton találhatók a középkori Szent Márton templom szerény maradványai. A templom és a hozzá tartozó kolostor 1366-ban a Salamon ispántól származó Salomvári családé volt. A XV. században a domb lábánál egy Szentmárton nevű falu települt. 1441-ben I. Ulászló király itt keltezte egyik oklevelét. A mohácsi vész után néhány évtizedig még plébánosai helyükön maradtak. 1600-ban elesett Kanizsa vára, ezután a környék a török adófizetőjévé lett. Az épület elhagyatottá vált és romba dőlt. 1657-ben a "pusztaszentegyház" köveit Csány Bernát csákányi várkapitány az őriszentpéteri erődtemplom megerősítésére hordatta el. A hely beerdősült, csak a Barátosa helynév emlékeztet a kolostorra és egykori lakóira.

A templom és a kolostor helye a jánosfai vasúti megállótól induló sárga L (rom) jelzésen közelíthető meg. Ahogy a Zala hídján keresztül Csödére érünk,mindjárt a falu elején forduljunk jobbra. Az aszfaltos útról gépkocsival is járható murvás útra érünk. Egy áteresz után az erdőt elérve, balra, az erdőben kell tovább mennünk addig, amíg meg nem pillantjuk a templom és a kolostor történetét ismertető táblát. A távolság a vasúti megállótól a romokig kb. 1400 méter. Gépkocsival az erdő széléig lehet menni, onnan a táv kb. 500 méter.

Szálláslehetőségek Csödén:

- Ciklámen Vendégház

Cím: 8999 Csöde Erdész u. 12.

Tel.: (36) 30 652-0163

Web: www.ciklamenvendeghaz.hu 

 

- Csöde-Csoda Természetes Alkotóház

Cím: 8999 Csöde Erdész u. 4.

Tel.: (36) 20 253 59 24

 

- Sárkány Bio Panzió

Cím: 8999 Csöde Erdész u. 9.

Tel.: (36) 20 931-6529

Email: sarkanypanzio@gmail.com 

  • Csöde

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu