Megállópont-Ják

Megállópont-Ják

A jáki Szent György apátságot 1220 körül alapította Jáki Nagy Márton (Marthinus Magnus de Jaak), a teplomot 1256-ban szentelték fel. A templom bélletes kapuzata a magyarországi román stílusú építészet mesterműve. Az apátsághoz tartozó, a XVI. század második felében elpusztult kolostorban bencés szerzetesek éltek. A Ják nemzetség a XV. század közepén kihalt, az épület előbb Elderbach Berchtold, majd az Erdődy család tulajdonába került. A századok során többször megrongálódott templomot az 1896 és 1904 között a Műemlékek Országos Bizottsága állítatta helyre. A négy karéjos, két szintes Szent Jakab kápolna 1250 – 1260 táján épült. Ameddig a Szent György templomot a szerzetesek használták, ez volt a falu temploma. Az épület a középkorban a zarándokok szálláshelyeként is szolgált.A templom közelében, az un. Apáti házban helytörténeti kiállítást találunk. A gyűjtemény a jáki templom építéstörténetének dokumentumait és a falu múltját mutatja be.

Látnivalók:
 
- Szent György apátsági templom 

A jáki templom az egykori jáki bencés apátság monumentális bazilikája a magyarországi román stílusú építészet kiemelkedő, szinte szimbolikus alkotása. A hazai középkori nemzetségi monostorok egyedülálló épségben fennmaradt képviselője, mely művészi gazdagságával, a táj képébe illeszkedő mesteri elhelyezésével hívja fel magára a figyelmet.

Stílusjegyei alapján 1220 körül alapíthatták, és 1256-ban szentelték fel, Szent György tiszteletére. Építése során több alkalommal is változtathattak a terveken, erről tanúskodnak a különféle szabálytalanságok. Történelme viharos: tűz, vihar és az oszmán hadsereg is megrongálta, többször helyre kellett állítani. Az utolsó nagy átépítés 1896 és 1904 közt zajlott, Schulek Frigyes tervei alapján.

Leghíresebb része a befelé mélyülő, többszörösen tagolt főbejárat, melyet normann motívumok díszítenek, fölötte a timpanonban Jézus látható angyalokkal és apostolokkal.

A templom főhomlokzatával szemben kis kápolna áll, a Szent Jakab-kápolna, ez volt Ják középkori temploma, mivel a kolostori templomnak nem volt szabad plébániaként is működnie.


 
- Szent Jakab kápolna 

Mivel a középkori szerzetesi templomokban plébánosi funkciókat nem volt szabad ellátni, a falunak külön templomot építettek. Jákon ezt a szerepet töltötte be a Szent Jakab-kápolna.

A kápolna díszítésében messze elmarad a közeli templomtól. A díszítést itt az ablakok gömbös díszei és a kapunak az apátsági templommal rokon kialakítása jelenti. A bejárat felett itt is az Isten báránya és az önmagukba harapó sárkányok láthatók. Mindez egyértelművé teszi, hogy a kápolnát is a templomot készítő műhely emberei építették, és 1250 körül keletkezett.

Főoltára 1770 körül készült, a rajta levő két angyal az apátsági templom főoltáráról származik. A szószékről került a kápolnába a Jó pásztor 18. századi szobra is.

 
- Jáki Helytörténeti Múzeum 

Az épület már világi javadalmas, azaz már szerzetesi közösség nélküli apátság újkori címzetes apátjainak rezidenciája volt. A 18. század végén építették. Előtte a 13. században épült itt a Ják nemzetség lakótornya. Ennek feltárt alaprajza segítségével a most álló épület sarkán kőfal részlettel érzékeltetik az egykori lakótorony helyzetét. Ez jól látható, ha a bejárat felől közelítjük meg a múzeumot. Az épületen belül szintén nagyon ötletesen a padlózatba épített kövek mutatják az Árpádkori toronynak az elhelyezkedését. A fapadlózatba a ház legelső, 18.századi alaprajzát is beépítették, mégpedig eltérő mintázatú fapadlóval. Mindezek a megoldások szemléletesek, könnyen elképzelhetővé teszik az előző állapotokat.
A helyiségek falfestése az eredeti festés-maradványok alapján készült.

 Forrás: Wikipédia Szálláslehetőségek:
- Jáki Turistaház

Cím: 9798 Ják, Szabadság tér

Tel.: (36) 94 321-436

E-mail: takep2000@t-email.hu 

- Rusztikus Szálló

Cím: 9798 Ják, Szabadnép u. 32.

Tel.: (36) 70 613-74-30

E-mail: nagy-tamas@optanet.hu 

- Vendégszoba - Saly Ferenc

Cím: 9798 Ják, Széchenyi u. 10.

- Vendégszoba - Tóth Ernőné

Cím: 9798 Ják, Széchenyi u. 16.

Tel.: (36) 94 356-305

További információk a településről a www.jak.hu honlapon

  • Ják

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu