Megállópont - Nagykölked

Megállópont - Nagykölked

A települést 1221-ben Kewlked néven említik. Az 1300-as évek elején már bizonyosan egyházas hely, amelynek Szent Miklós tiszteletére szentelt temploma volt. Középkori temploma elpusztult. Látnivalók: - Szent Miklós templom - neoromán (1896)

1221-ben Kewlked alakban írva említik először. Neve a régi magyar Kölked (régi helyesírással Culqed) személynéből, az pedig a kölyök főnévből származik. 1279-ben Kulked, 1423-ban Eghazaskulked, 1425-ben Kwlked, 1439-ben Kelked, 1479-ben Eghazas Kewlked, 1486-ben Kelked írásmóddal szerepel az írott forrásokban. 1314-ben a Szent Miklós tiszteletére szentelt itteni kápolnát, 1501-ben pedig Szent Miklós tiszteletére szentelt itteni egyházat említik. Egykor Kis- és Nagykölked falu külön létezett, Kiskölked azonban később Rádóckölked része lett.

Vályi András szerint "Nagy, és Kis Kölked. Két falu Vas Várm. földes Uraik külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszenek Körméndhez mint egy másfél mértföldnyire, földgyeik jó termékenységűek."

Fényes Elek szerint "Nagy-Kölked, magyar falu, Vas vmegyében, közel az előbbeni helységhez, 420 kath. lak., kik horvátokból magyarosodtak el. Kath. paroch. templom. Róna határa jó buzát terem; rétje, legelője, erdeje elég. Birják Zarka, Hetyei, Lukács és Péczy családbeliek."

Vas vármegye monográfiájában "Nagy-Kölked, magyar község, 49 házzal és 412 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. Postája Egyházas-Rádocz, távírója Körmend. Most építtetett a kath. hitfelekezet csinos templomot. Földesurai a Zarka –, Hettyey –, Péchy – és Lukács -családok voltak."

1910-ben 447 magyar lakosa volt.

 

Forrás: https://www.wikiwand.com/hu/Nagyk%C3%B6lked 

  • Nagyköldked - Szent Miklós templom

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu