Szalkszentmárton

Szalkszentmárton

Szalk és Szentmárton középkori községek templomaiból semmi sem maradt. A Szent Márton templomról 14. századtól kezdve vannak adatok. A templom a török hódoltság idején elpusztult. A falu négyötöd része ma kálvinista. Szent Márton templom
A mai templom egy a 18. század első felében vályogból épített szerény imaház helyén 1957-ben épült. Falait Kemény László (1901–1978) falképei díszítik: az oltár körül a hét szentség, az északi falon Szent Márton köpenymegosztásának jelenete.
Szent Márton szobor - A református templom és a községháza közötti téren áll Benedek György 2000-ben Millenniumi 
pályázati keretből felállított Szent Márton szobra. Márton napi kopjafa A református templom mellett álló Márton napi 
kopjafát a település testvérvárosától, az erdélyi Felsőboldogfától kapta ajándékba, 2000. november 11-én avatták fel.

(Tüskés Anna: Szent Márton nyomában a Duna - Tisza közén, Szombathely, 2021.)

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu