Tataháza

Tataháza

Az egyházközséget 1776-ban szervezték meg, a Szent Márton tiszteletére szentelt templomot 1783-ban Grassalkovich herceg építtette. A Grassalkovich család után a Viczay és a Zichy-Ferraris családok tagjai és örököseik voltak a kegyurak. A 19. századi főoltár képe a Szent Márton megdicsőülését ábrázolja: a lépcső tetején álló püspököt angyalok veszik körül. Feje fölött két puttó a püspöksüveget, baljába egy angyal pásztorbotot ad, a jobbján álló angyal nyitott könyvet, az előtt álló angyal pajzsot tart, melyen az amiens-i köpenymegosztás jelenete látható. Az oltár jobb oldalán lévő szobor ugyancsak püspöki ornátusban ábrázolja a szentet. A plébánia falán lévő dombormű Szent Márton köpenymegosztását ábrázolja, felirata: „Szent Márton szállj újból földünkre, adj új köntöst lelkünkre”.

(Tüskés Anna: Szent Márton nyomában a Duna - Tisza közén, Szombathely, 2021)

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu