Szentkirály

A török hódoltság után a 18. század elejétől benépesült, Kecskeméttel határos Szentkirály község Szent István temploma Zaboreczky Ferenc neoromán és neogótikus stílusjegyeket ötvöző terve alapján épült 1901-ben. Az 1980-as években Puskás Mihály plébános ötlete és kezdeményezése alapján, a hívek anyagi felajánlásából és a Képviselőtestület megbízásából Mohay Attila üvegfestő iparművész színes üvegablakokat készített a templomba. 1984 karácsonyára készültek el az első ablakok a hajóban, melyek Szent Benedeket, Boldog Özsébet és Assisi Szent Ferencet ábrázolják. A következő évben 
megvalósult a Boldog Gizellát, a Lourdes-i Szűzanyát és a Boldog Jolánt megjelenítő nagy üvegablakok, valamint a szentélyben két kisebb Szent Asztrikkal és Szent Gellért püspökkel. A templom főbejárata felett fogadja a betérőket a 150 cm széles és 90 cm magas Szent Márton köpenymegosztását ábrázoló üvegablak, melyet Marosi Izidor segédpüspök szentelt fel 1986. augusztus 20-án. A Szent Mártont ábrázoló ablakkal egy évben készült el a szintén a templom előterében látható Szent Ritát mutató ablak, majd 1987-ben a sekrestye két üvegablaka Bosco Szent János és Kalazanczy Szent József képével.

(Tüskés Anna: Szent márton nyomában a Duna - Tisza közén, Szombathely, 2021)

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu