Veszprém

Veszprém

A várban található Szent Mihály székesegyházat az államalapító Szent István felesége, Gizella királyné emeltette, ezt követően a mindenkori magyar királyné lett a székesegyház kegyúrnője, a várban királynéi palota is épült. A váregyüttes központjában az egykori királynéi lak helyén áll a barokk püspöki palota. Fellner Jakab építette 1765 és 1776 között. A vár főterének közepén áll a Padányi Biró Márton veszprémi püspök megrendelésére készült Szentháromság-szobor. Schmidt Ferenc szobrász és Walch Tamás kőfaragó mester alkotása. A művészien megtervezett szobrok és reliefek a magyar barokk jelentős alkotásává teszik a művet. A püspök a pestisjárványok idején fontosnak tartotta a szentháromság tiszteletének elmélyítését; ezért mindennap litániát mondtak a szobor előtt. A szobor háromszög alakja a háromságot szimbolizálja. Déli oldalán a Szűzanya alakja fölött két, koronát tartó angyal foglal helyet. Lábai alatt a püspök kőből faragott címere van, az 1750-es évszámot adó kronogrammal: STRVEBATVR PRO GLORIA CVLTVQVE DIVINO AEVITERNO VNI ET TRINO A BIRO ANTISTITE MARTINO. „Állította a dicsőségért és tiszteletért, a szent és örök egy és hármas számára Biró Márton püspök”. A szobor talpazatán a püspök védőszentjének, Szent Mártonnak köpenyt megosztó lovas reliefjét láthatjuk. Márton püspök szobra a talpazaton álló magyar szentek közé is felkerült.

(Feiszt György: Szent Márton nyomában a Balaton-felvidéken, Szombathely, 2017)


9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu