Isaszeg

Isaszeg

Szent Márton-templom (Isaszeg, Marcsányi utca) - Az 1968-ban kezdődött régészeti kutatás során Czeglédy Ilona öt építési periódust különített el a középkori temetőtemplomon. Helyén eredetileg egy  13. századi körtemplom állt félköríves szentéllyel. A körtemplomra épült az első gótikus templom, melyet szintén gótikus átépítéssel nyugat felé bővítettek a 15. században. A barokk átépítést Grassalkovich Antal 1745-ban végeztette a régi templom köveinek felhasználásával.

Szent István-templom (Isaszeg, Templom utca 22.)  - Két Szent Mártont ábrázoló mű van az 1937-ben alapított templomban. Az 1990-es évek elején a szentély északi és déli falán egy-egy falkép készült. Az északin a köpenymegosztó Szent Márton látható, a délin Szent Anna lányával, Máriával. A Márton-kép hátterében jobbra megjelenik maga a templom, 
amiben a falkép található. A két falképet 1993 augusztusában áldotta meg a püspök. A hajóban lévő nemzetiszínű zászlóban ugyancsak benne a köpenymegosztó Szent Márton jelenik meg.

Szent Márton-kút (Isaszeg, Rákóczi u. 45.) A kutat 2000-ben avatta fel a város.

(Tüskés Anna: Szent Márton nyomában a Duna - Tisza közén, Szombathely, 2021)

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu