Ólmod

Ólmod

Ólmod története a XIII. századig vezethető vissza, ma álló templomának őse valószínűleg az Árpád-korban épült. Az 1532-es török hadjárat idején elnéptelenedett faluba Jurisich Miklós horvátokat telepített, akik azóta is őrzik nyelvüket és hgyományaikat.

A templomban több Szent Márton ábrázolás is található. A barokk oltáron a Szentháromság alatt a köpenyét a koldussal megosztó Márton alakja látható. E képhez kapcsolódnak Závory Zoltán 1998-ban készített, további legendaepizódokat bemutató falfestményei. A mennyezeten: Szent Márton álma, az oltár bal oldalán: Márton megkereszteli édesanyját, jobb oldalán: Márton halott gyermeket támaszt fel. A szentély oldalfalán látható faszobrot Franta Ferenc készíttette.

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu