Keszthely

Keszthely

Keszthely első plébániatemploma Szent Márton tiszteletére volt szentelve. Az ősi templom közel hét évszázadon át a későbbi kastélypark területén állt.  Első említése a veszprémi káptalan 1247-ben kelt okleveléből ismert, amikor a szintén Keszthely területén álló Szent Lőrinc templommal és több más Zala megyei egyházzal együtt, a tatárjárás okozta szegénység miatt felmentést kapott az adó fizetése alól. A Szent Márton egyház a török hódoltság idejét nagyobb pusztulás nélkül átvészelte és 1788-ig a város plébániatemploma volt. Festetics György gróf 1799-ben, kastélyának építésekor a templom kis méretére és rossz állapotára hivatkozva elérte, hogy a volt ferencesek főtéri temploma legyen a város plébániatemploma. Az öreg templomépületet 1816-ban, a torony maradványait 1880-ban bontották el, alapjainál római kori őrtorony építési nyomaira bukkantak. A Keszthelyi Városvédő Egyesület kezdeményezésére, a történelmi kastélypark rekonstrukciója során, a város a középkori templom helyét fával jelölte meg és felvette a települési értéktárba. Az emlékhely egy emlékkő elhelyezésével vált  teljessé, amelynek avatására 2016 őszén, a Szent 
Márton Ünnep keretében került sor.

(Feiszt György: Szent Márton nyomában a Balaton-felvidéken, Szombathely, 2016)

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu