Jásztelek

Jásztelek

A Zagyva folyó menti település 18. század második felében épült temploma az 1868-as földrengéskor nagyon megrongálódott, ezért teljesen újjá kellett építeni. A helyreállítás során kibővítés is történt. 1870-ben áldották meg Szent Márton püspök tiszteletére. A templomban több Szent Mártont ábrázoló alkotás van: az alamizsnaosztó Szent Mártont ábrázoló főoltárt Pesky Antal festette 1892-ben. Az egyik körmeneti zászló az imádkozó püspököt pásztorbottal mutatja. A szószék előlapjának domborműve a felhőkön térdelő, megdicsőült püspököt jeleníti meg.

(Tüskés Anna: Szent Márton nyomában a Duna - Tisza közén, Szombathely, 2021)

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu