Kalocsa

Kalocsa

Szent Márton és Szent György festett faszobra korábban a székesegyházban a sekrestye és kincstárbejárat mellett jobb oldalon állt, ma az Astriceum Érseki Múzeum 
gyűjteményben található. Mindkettő Császka György érsek gyűjteményéhez tartozott, amit a hátoldalukon beütött „CS” kezdőbetű tanúsít. A két pendant-szobor valószínűleg egy oltárarchitektúra részét képezte, erre utal hátoldaluk sematikus faragása. Provenienciájukról keveset tudni, feltehetően a szepesi egyházmegye területéről hozta magával a két szobrot több más darabbal együtt Császka György, aki 1874–1891 között szepesi püspök volt. Szepesi működése idején több középkori templom „stílszerű” felújítására sor került, melynek során számos nem középkori oltár, szobor és egyéb liturgikus tárgy került ki ezekből a templomokból. Császka azt tervezte, hogy múzeumot alapít ezek bemutatására székhelyén, Szepeskáptalanban (ma: Szepeshely, Spišská Kapitula). Kalocsai érseki kinevezésekor ebből a hatalmas, összegyűjtött anyagból a kedvelt darabokat vitte magával 1891-ben Kalocsára, többek között Szent Márton és Szent György szobrát. Talán nem véletlen, hiszen az egyik szobor védőszentjét ábrázolta. A két szobor a kalocsai érseki palota első emeleti, érseki lakosztályához tartozó 
magánkápolnájában kapott helyet. Itt írták össze a halálakor készült inventáriumban. A szobor hátoldalán az említett CS-betűn kívül fekete felirat is látható, haránt irányban, fejjel lefelé „S Martin”. A Császka érsek megbízásából folytatott műtárgyfelújító gyakorlatnak megfelelően ezt a szobrot is teljesen átalapozták és újra festették, a restaurálást Daberto Félix végezhette.csodáját, az albengai misét ábrázolja, amikor az angyalok betakarják a miséző Márton mezítelen karját, mert ruháját egy koldusnak ajándékozta. A hatodik képen Szent Márton halála jelenik meg. Az egyszerű szerzetesi ruhába öltözött Márton a földön fekve várja a halált, körülötte tanítványai állnak.

(Tüskés Anna: Szent Márton nyomában a Duna - Tisza közén, Szombathely, 2021)

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu