Kamut

Kamut

"Gyur Szent Márton tiszteletére szentelt templomát 1295-ben említik. 1332-1337-ig János volt a lelkésze, aki évente 8 garast adott tizedbe. 1552-ben papja 3 forintot fizetett a zsinatra indulóknak. Az falu 1295-ben Murony határosa, tehát Békéstől nyugatra helyezkedett el."
(Kovács József: Adatok a Gyulai Római Katolikus Esperesi Kerület történetéhez, Gyula, 2008)

Az elpusztult Gyur falu emlékét Kamut határában a Gyur dűlőnév őrzi.  


9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu