Kőszeg

Kőszeg

Az 1532-es Szent Márton jelenés emlékköve a Hunyadi parkban.     Kőszegen egy olyan esemény kapcsolódik Szent Márton nevéhez, amelynek szerte Európában nincs párja. Az 1532-es török ostrom idején, amikor már veszni látszott a város és a vár, Szent Márton jelent meg a falakon. Lényegében az ő segítségével szabadult meg a város a töröktől. Nem újonnan "kiderített" eseményről van szó. A legendát és annak forrásait Bariska István ismertette a Steinamangertől a "kőszegi" Szent Mártonig című  2010-ben megjelent tanulmányában.  Ő idézi  Paolo Giovio olasz történetírónak húsz évvel a csata után, 1552-ben nyomtatásban is megjelent sorait. „A törökök azt mondták, hogy a várból épségben kirontó őrség harsogó kiáltozását hallották, s a levegőben egy lovast pillantottak meg kivont karddal, aki támadásuk közben megfenyegette őket. Kétségkívül Szent Márton alakja volt ez, aki nehéz időkben mindig megőrizte a szombathelyieket biztonságot sugárzó védő erejével: egyébként ennek a csodának a megtörténtét Nicolizza (Jurisics Miklós) igazolja, akitől ezt az esetet, felszabadulván az ostrom alól, Bécsben hosszas tudakozódás után hallottam." A Giovio által írtak nem merültek teljesen feledésbe.  Néhány későbbi, a város történetével foglalkozó mű is megemlékezik Márton segítségéről.  A helyszín azonosítható, az eset a Rókafog bástyánál történt.  A 1532-es Szent Márton jelenés 2016-ban emlékfát ültettek, 2019-ben pedig emlékkövet állítottak.

Szent Mártont és a koldust ábrázoló persely a Szent Imre templomban. A persely Dél-Tirolban, Bruneckben (Brunico) készült feltehetőleg a XIX. század végén.

Szent Márton-üvegablak a Jézus szíve-templomban. A templom 1894-ben épült, az üvegablak a Szombathely Egyházmegye papságának adományából készült.

9700 Szombathely Ősz u. 4. • +36 30 352 0579 • info@viasanctimartini.eu